Studenten en IP

Aan ondernemende studenten en recent afgestudeerden biedt WUR informatie over het starten van een bedrijf, incubator faciliteiten en een uitgebreid netwerk van experts en onderzoeksinstellingen om samen te werken aan een idee of concept.

Deze ideeën en concepten kunnen inspiratie bieden voor een startup. Maar wie is de eigenaar van het Intellectueel eigendomsrechts (IER)? De manier waarop intellectuele-eigendomsrechten bij wet zijn geregeld. Het is belangrijk om hier tijdig goede afspraken over te maken.

Informatie Intellectueel eigendomsrecht (IER) voor studenten

Het IER is geregeld in de wet. En nu verhelderd voor studenten:

  1. Check vóór je start met je stage of onderzoeksproject wat je IER-positie is: wat staat er in je contract?

  2. Lees de IER-regels voor studenten.
  3. Maak heldere afspraken en leg die schriftelijk vast.

De IER-richtlijnen voor universitaire startups staan in het zogeheten 'Richtsnoer IER'. In aanvulling daarop zijn de regels voor studenten nu ook verhelderd, in het 'Addendum Richtsnoer IER en Studenten'.

Heb je daarna nog steeds vragen over intellectueel eigendomsrecht (IER)?
Neem dan contact op
.