Thematische Technologie Transfer

Het Thematische Technologie Transfer (TTT) programma ondersteunt onderzoekers om hun onderzoeksideeën naar een hoger plan te tillen, deze te valideren en een succesvolle spin-off op te richten. Vanuit de gebundelde kracht van de vier Nederlandse technische universiteiten en TNO, stimuleert, ondersteunt en versnelt TTT de ontwikkeling van veelbelovende spin-off bedrijven.

Samen sterk voor meer impact

Goede ideeën een stap verder brengen. In een vroeg stadium de toepassing van veelbelovende onderzoeksresultaten in de praktijk stimuleren, ondersteunen en versnellen. Samen impact creëren op thema’s die ertoe doen. Dat is wat TTT drijft.

De vier technische universiteiten in Nederland (4TU) en TNO zetten zich met TTT in om nieuwe innovatieve bedrijvigheid aan te jagen. Door potentie vroeg te signaleren en onderzoekers en jonge spin-offs te ondersteunen bij het tot waarde brengen van onderzoek. Door de expertise van de partners in TTT bij elkaar te brengen wordt de slagkracht vergroot. De kennis op verschillende domeinen vult elkaar aan, is snel toegankelijk en stimuleert cross-over samenwerking.

De gezamenlijke focus op belangrijke thema’s en de financiële ondersteuning die TTT in zowel vroege als vervolgfase biedt, zijn een krachtige impuls voor ondernemers in spé die hun marktkansen willen onderzoeken én benutten. Op dit moment staan de thema’s Circulaire Technologie en Smart Industry centraal. Binnenkort zal ook TTT MedTech van start gaan, dat zich richt op medisch-technologische innovaties. Wageningen University & Research trekt het thema Circulaire Technologie.

Samenwerkende kennisinstellingen in het TTT-programma zijn: TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en TNO. Funding partners zijn Innovation Industries en SHIFT Invest.

Het TTT-programma is medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de Thematische Technologie Transfer regeling.