Over Wageningen Data Competence Center

Het Wageningen Data Competence Center is het antwoord van Wageningen University & Research (WUR) op de zeer snel groeiende hoeveelheid digitale gegevens die beschikbaar is voor onderzoek (big data). Het WDCC is gericht op de integratie en versterking van de bestaande organisatie van onderwijs en onderzoek. Het WDCC is georganiseerd als klein team dat op basis van projecten samenwerkt met docenten en onderzoekers uit de hele organisatie aan toepassingen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

De aanleiding voor het oprichten van het WDCC is het toenemend belang van data in de samenleving. Door het uitwisselen van kennis ontstaat breed verspreid inzicht in de verschillende mogelijkheden van big data, de voor- en nadelen van verschillende analysemethoden, ervaringen met infrastructuur en data management, en de verschillende manieren waarmee waarden kan worden gecreëerd.

Organogram

Organogram

Het programma van het WDCC wordt vormgegeven in vijf programmalijnen die projectmatig worden ingevuld. Via case studies worden de mogelijkheden van big data concreet gemaakt en in de praktijk getoetst. Op deze manier bouwen we aan een innovatieve hub voor uitwisseling van data, kennis en tools ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’.

Programmalijnen WDCC

Meer weten? Lees het Plan van Aanpak 2018.