Groene Transities

De huidige problemen in de wereld, met name klimaatverandering, vereisen een verandering van de status-quo. Business as usual is niet voldoende. Een groene transitie is een verandering naar een meer (sociaal, economisch of ecologisch) duurzaame werkwijze.

Projecten: