Project

Voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom

Voedingssupplementen zijn wereldwijd populair onder ouders van kinderen met het Downsyndroom. Fabrikanten claimen gunstige effecten op gezondheid en verstandelijk functioneren en ouders posten berichten op sociale media over de positieve veranderingen die zij waarnemen bij hun kind. In Nederland ontvangt de Stichting Downsyndroom (SDS) via haar helpdesk vaak vragen van ouders over het al dan niet geven van voedingssupplementen. Zij lieten daarom via de Wageningen University & Research (WUR) Wetenschapswinkel onderzoeken of er wetenschappelijk bewijs is om voedingssupplementen aan te bevelen voor kinderen met Downsyndroom. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd.

Merendeel van ouders geeft voedingssupplementen

Onderzoekers en studenten van de WUR werkten meer dan een half jaar aan het onderzoek, dat bestond uit veldwerk en een literatuurstudie. Er werd een enquête uitgezet onder ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar met Downsyndroom om inzicht te krijgen in welke voedingssupplementen er gegeven worden. Daarnaast zijn er interviews gehouden met ouders en professionals om verschillende standpunten te onderzoeken rondom het geven van supplementen. Het merendeel (61%) van de 234 ouders die de enquête invulden, gaf aan voedingssupplementen te geven aan hun kind met Downsyndroom. Dit waren veelal reguliere supplementen, zoals vitamine D, vitamine C en multivitaminen. Een kleine groep ouders (17% van degenen die supplementen geven) gaf specifieke supplementen uit de Verenigde Staten en Canada, die gericht zijn op mensen met het Downsyndroom en die niet  verkrijgbaar zijn in Nederland. Uit het onderzoek bleek dat deze formules in sommige leeftijdscategorieën te hoge doseringen bevatten van onder andere vitamine B6, wat op lange termijn kan leiden tot klachten aan het zenuwstelsel. Deze supplementen zijn daarom niet aan te bevelen.

Positieve effecten van supplementen niet bewezen

De geïnterviewde artsen en diëtisten waren kritisch ten aanzien van het gebruik van voedingssupplementen. Op dit moment staat in hun behandelingsrichtlijnen niets opgenomen over supplementen bij kinderen met Downsyndroom, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is. De enige uitzondering is het advies voor een vitamine D supplement, dat geldt voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. De literatuurstudie bevestigde dat er op dit moment te weinig bewijs is voor de positieve effecten van voedingssupplementen voor kinderen met Downsyndroom. Wel bleek uit sommige studies dat tekorten aan vitamine A, D, B12, foliumzuur, zink, ijzer en calcium wat vaker voor kunnen komen binnen deze doelgroep. De diëtisten benadrukten echter dat zij in hun behandeling een voedingstekort altijd eerst proberen op te lossen met aanpassingen in de gewone voeding.

Adviezen

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn een aantal praktische adviezen opgesteld die de SDS kan gebruiken in hun communicatie naar ouders. Bij problemen met eten of het vermoeden van een voedingstekort wordt ouders aangeraden om een diëtist met affiniteit en ervaring met het Downsyndroom te consulteren. Pas als tekorten niet met de gewone voeding opgelost kunnen worden, kunnen voedingssupplementen als aanvulling gegeven worden. Het beste kan dan gekozen worden voor een multivitamine voor kinderen, die in ieder geval niet meer dan 100% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) bevat. De diëtist kan ook advies geven over een geschikt supplement.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek en de adviezen zijn beschreven in een rapport en een factsheet. Deze zijn te vinden op deze website. Uit het literatuuronderzoek bleek dat er een duidelijke behoefte is aan meer goed opgezet onderzoek met kinderen met Downsyndroom. Daarnaast zou het, gezien het mogelijk hogere risico op bepaalde voedingstekorten, ook zinvol zijn om in de toekomst meer onderzoek te doen naar het stimuleren van gezonde eetgewoonten bij deze doelgroep. Begin november heeft de SDS een interactief webinar georganiseerd over het onderzoek en de implicaties voor de praktijk. Dit webinar was voor zowel professionals als ouders toegankelijk.

Onderzoeksvragen:

  • Welke voedingssupplementen worden er in de praktijk gebruikt?
  • Wat adviseren artsen, diëtisten en andere hulpverleners over dit onderwerp?
  • Welke voedingssupplementen speciaal voor mensen met Downsyndroom zijn er op de markt?
  • Is er wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van voedingssupplementen bij Downsyndroom (in relatie tot de gezondheid en het verstandelijk functioneren)?
  • Welke concrete adviezen kan de SDS ouders van kinderen met Downsyndroom geven ten aanzien van voedingssupplementen?