Project

Vooruit met de geit! Perceptie van gezondheidsrisico’s houden van geiten

De stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum vroeg zich af hoe de gezondheidsrisico’s ten gevolge van de intensieve geitenhouderij in Rossum en Hurwenen nu en in de toekomst zou kunnen worden verminderd of weggenomen en hoe de leefbaarheid binnen het dorp duurzaam bevorderd kon worden.

De Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum houdt zich bezig met de bescherming en het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners in en om de dorpen Hurwenen en Rossum (gemeente Maasdriel). Een deel van de bewoners van deze dorpen maakte zich ongerust over de uitbreiding van de intensieve geitenhouderij die gelokaliseerd is op drie verschillende locaties vlakbij de dorpskern(en) Hurwenen en Rossum. De bewoners maakten zich ongerust over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De stichting heeft diverse procedures gevoerd om de uitbreiding op juridische gronden tegen te gaan. Ook hebben ze de publiciteit gezocht. Dit heeft de verhoudingen binnen de dorpsgemeenschap onder druk gezet.

Het doel van dit project was om helderheid te verschaffen in de diversiteit aan perspectieven over gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met een intensieve geitenhouderij in het algemeen en die in Maasdriel in het bijzonder. Er zijn 2 ACT projecten uitgevoerd.

In het eerste ACT project (2020) zijn door studenten de perspectieven van geitenhouders op de gezondheidsrisico’s en de relaties tussen boeren en omwoners onderzocht. Verspreid over heel Nederland zijn 7 geitenhouders geïnterviewd. Hieruit kwam naar voren dat geitenhouders zich niet altijd begrepen voelden en dat zij zich ook niet helemaal verantwoordelijk voelden voor de zorgen die burgers over hun gezondheid hadden. De geitenhouders gaven aan dat de bestaande epidemiologische kennis over de schadelijke gevolgen van de intensieve geitenhouderij op de gezondheid nog te veel vragen opriep (gebrek aan wetenschappelijk bewijs).

In het tweede ACT project (2021) zijn door studenten de perspectieven van omwonenden en de gemeente op de intensieve geitenhouderij in Rossum en Hurwenen onderzocht. Wat denken zij over hun leefomgeving, gezondheid en welzijn? Het onderzoek bevat een enquête, interviews en een literatuuronderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s, gelinkt aan intensieve geitenhouderij. De resultaten zijn beschreven in een [link brochure].

In overleg met de opdrachtgever is besloten om na deze 2 ACT-projecten het onderzoek te beëindigen.