Wat gebeurt er nadat u een onderzoeksvraag heeft ingediend?

Nadat u uw vraag heeft ingediend, gaat het proces van start. De Wetenschapswinkel neemt dan contact met u op. Dit is wat u van ons kunt verwachten:

Stap 1 - Oriënterend gesprek

Tijdens een eerste oriënterend gesprek bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor uw aanvraag binnen WUR. We komen daarbij graag naar u toe.

Stap 2 – Deskundigen

De Wetenschapswinkel zoekt binnen WUR naar deskundigen die het onderzoek uitvoeren of begeleiden. De Wetenschapswinkel stelt een begeleidingscommissie samen waarin ook een of meer vertegenwoordigers uit uw organisatie plaatsnemen. Daarnaast betrekt de Wetenschapswinkel vaak ook andere organisaties, gerelateerd aan de onderzoeksvraag, bij het onderzoek. Zo ontstaat een breed draagvlak.

Stap 3 – Onderzoeksvoorstel

De Wetenschapswinkel maakt van uw aanvraag een concreet onderzoeksvoorstel. Hierin staat hoe de onderzoekers het onderzoek gaan uitvoeren.

Stap 4 – Onderzoek

Na de start van het onderzoek blijft uw organisatie nauw betrokken bij de voortgang, onder andere via de begeleidingscommissie. De commissie bespreekt regelmatig de voortgang en resultaten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek blijft de Wetenschapswinkel verantwoordelijk voor de coördinatie. De Wetenschapswinkel zorgt ervoor dat de samenwerking tussen uw organisatie en de onderzoekers goed verloopt. Daarnaast denkt de Wetenschapswinkel gedurende deze fase alvast samen met u na over de rapportage/het eindproduct van het onderzoek. Dit kan een rapport zijn maar ook bijvoorbeeld een discussiebijeenkomst of een digitale presentatie.

Stap 5 – Afronding onderzoek

Als het onderzoek is afgerond ondersteunt de Wetenschapswinkel bij het eindproduct van het onderzoek (zie ook stap 4). En vervolgens bij de vervolgstappen zoals hulp bij het toepassen van de onderzoeksaanbevelingen maar ook bij bijvoorbeeld het opstellen van een persbericht of de inrichting van een symposium.

Dien uw onderzoeksvraag in bij de Wetenschapswinkel