Regio Deal Foodvalley

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de ambitie van de partners van de Regio Deal Foodvalley.

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research (WUR), provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem en het verbinden van excellent onderzoek en concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk.

De Regio Deal Foodvalley richt zich op de thema’s duurzame en circulaire landbouw en voeding en gezondheid. Het programma kent drie afzonderlijke onderdelen die samen één geheel vormen: transitie naar een toekomstbestendige landbouw, gezonde voeding van prille start tot oude dag en versterking van het kennis- en innovatiesysteem.

Samenwerken aan toekomstbestendige boerenbedrijven

In dit thema staat versnelde ontwikkeling van de primaire sector naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw centraal. Boerenbedrijven zoeken naar manieren om meer circulair te werken, een positieve impact in de directe omgeving te maken én ook op langere termijn een robuust bedrijf te zijn. Dat vraagt een nieuwe manier van werken.

In de Regio Deal wordt samengewerkt aan toekomstbestendige boerenbedrijven op verschillende thema’s: emissiereductie, circulair veevoer, bodem- en waterkwaliteit, sensoring en monitoring, verdienmodellen. In een proeftuin met boerenbedrijven worden innovaties die aansluiten bij deze thema’s geïmplementeerd en getest.

Contactpersoon WUR: Annemarie Rebel

Gezonde voeding in alle levensfasen

Binnen dit thema wordt door de partners gewerkt aan innovaties die consumenten ondersteunen en stimuleren tot het maken van gezonde, duurzame voedselkeuzes. Door kennis te koppelen aan de praktijk kan een gezonde voedselomgeving voor iedereen worden gerealiseerd. Voor jong en oud.

De Regio Deal Foodvalley stelt WUR in staat om, samen met andere organisaties, een aantal onderzoeken op het gebied van gezonde voeding te starten. Zo wordt bijvoorbeeld het voedingspatroon van moeders die borstvoeding geven in kaart gebracht en wordt het verband tussen voeding en het verloop van dikke darmkanker getoetst.

Contactpersoon WUR: Edith Feskens

Kennis- en innovatiesysteem

Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, hebben bedrijven kennis nodig. Via de Regio Deal Foodvalley worden bedrijven geholpen om deze kennis te verkrijgen, te delen en te gebruiken. Ook wordt het slimmer gebruikmaken van elkaars apparatuur gestimuleerd en wordt het gezamenlijk investeren in nieuwe apparatuur ondersteund.

Contactpersoon WUR: Petra Roubos

Het al goed werkende cluster van kennisinstellingen en bedrijven rondom Wageningen kan dankzij de Regio Deal verder worden uitgebreid. Hierbij zal ook nog meer verbinding worden gelegd met de Universiteit Utrecht, het UMC en de kennisinstellingen en bedrijven op het Utrecht Science Park.