Voedseleducatie Platform

Alle kinderen voedselvaardig, dat is de ambitie van het Voedseleducatie Platform. Het Voedseleducatie Platform is een Publiek-Private Samenwerking waarin overheid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken aan objectieve educatie over voeding bij kinderen. De projectleiding wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research.

Het Voedseleducatie Platform streeft naar een toegankelijk gecoördineerd aanbod van kwalitatief hoogwaardig educatiemateriaal over voeding en voedsel. Door samenwerking in het Voedseleducatie Platform wordt de objectiviteit van lesmateriaal en activiteiten gewaarborgd en worden losse initiatieven gekoppeld aan een breder lesprogramma. De combinatie van lessen in de klas met praktijkervaringen zorgt voor een groter leereffect bij
kinderen.

Voedseleducatie Platform