Salaris, CAO en arbeidsvoorwaarden

Als het gaat om arbeidsvoorwaarden zit je goed bij Wageningen University & Research. Je wordt als medewerker namelijk in staat gesteld dié individuele keuze te maken voor arbeidsvoorwaarden die in een bepaalde levens- of loopbaanfase het meest aansluit bij jouw specifieke behoefte.

Goede beloning

Bij een uitdagende baan hoort een goede beloning. Die krijg je bij ons. Naast een inzichtelijk, marktconform salaris bieden wij je goede studie- en verlofregelingen, waaronder ouderschapsverlof, en een pensioenregeling bij het ABP Pensioenfonds.

Twee CAO's

Wageningen University & Research kent door de opbouw van de organisatie twee verschillende CAO’s, die op onderdelen verschillen, maar in essentie gelijkwaardig zijn.

Eigen invulling arbeidsvoorwaarden met Optare

Wageningen University & Research hanteert voor de arbeidsvoorwaarden tevens het zogenaamde cafetariamodel, dat bij ons Optare heet. Hiermee kun je variëren met de arbeidsvoorwaarden.

Zo kun je bijvoorbeeld geld of tijd inzetten voor het opnemen van studieverlof of om mee te doen aan het fietsplan. Je kunt sparen voor een ‘sabbatical leave’, extra ouderschapsverlof of extra salaris. Je bepaalt dus zelf wat het beste bij je past.

Flexibele werktijden

Wageningen University & Research werkt aan de kwaliteit van leven. Een goede balans tussen werk en privé vinden wij daarom belangrijk. Afhankelijk van de functie en de werkplek wordt dit mogelijk gemaakt door flexibele werktijden, deeltijdwerk, soms thuiswerken of de mogelijkheid tot het opnemen van een sabbatical.

Verzekeringen

Binnen WUR bestaan verschillende mogelijkheden voor verzekeringen zoals een collectieve ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering of een zakenreisverzekering, maar ook verzekeringen zoals bij arbeidsongeschiktheid of voor een aanvulling van de uitkering voor de partner bij overlijden van de verzekerde.

Werken met een functiebeperking

WUR bouwt aan een inclusieve organisatie via Job Participation Support | jops. Als mensen met een functiebeperking op een voor hen juiste plek werken en volop deelnemen aan het arbeidsproces, profiteert iedereen daarvan. Zowel de medewerker als het team. 

Persoonlijke ontwikkeling

Wageningen University & Research vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich continu ontwikkelen. Daarom investeren wij in onze medewerkers.