Onderzoekers op het veld

6 redenen om te werken bij WUR

Wij vroegen onze medewerkers wat het zo interessant maakt om te werken bij Wageningen University & Research (WUR). Hieruit kwam een duidelijke top 6 naar voren van positieve punten en goede redenen om te komen werken bij WUR.

Wat vinden onze medewerkers?

Deze punten geven medewerkers aan als goede redenen om te komen werken bij WUR:

Veel afwisseling en uitdaging

Wageningen University & Research is een inspirerende omgeving, waar 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken “aan een gezonde, duurzame en leefbare wereld”. Dit doen ze overal ter wereld. Deze verscheidenheid aan mensen en het verrichten van grensverleggend onderzoek maakt het werken bij WUR erg afwisselend en uitdagend.

Werken bij Wageningen University & Research is innovatief, afwisselend en draagt bij aan een gezonde, duurzame en leefbare wereld.

In onze onderzoeken ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van gezondheid, voeding en leefomgeving. Kennis die we overal ter wereld helpen toe te passen. We zijn dan ook constant op zoek naar antwoorden op vragen over relevante maatschappelijke thema's. Kortom, kennis om de mens en maatschappij van dienst te kunnen zijn.

Goede werksfeer met leuke collega's

De werksfeer binnen Wageningen University & Research is te omschrijven als vriendelijk en informeel. Er heerst een goede teamgeest met belangstelling voor elkaar. Samenwerking, onderling respect en collegialiteit zijn sleutelbegrippen waar wij veel waarde aan hechten.

De goede relaties tussen collega’s maakt de werksfeer erg leuk.

Je zult vaak deel uitmaken van kleine project teams met collega’s vanuit verschillende afdelingen. Hierdoor leer je als nieuwe medewerker snel je collega’s kennen en je zult merken dat je je al gauw thuis voelt in onze organisatie.

Er is veel saamhorigheid in onze organisatie. Dit stimuleren we continu onder meer door het houden van evenementen. Een mooi voorbeeld hiervan is WE-day, waarbij geheel Wageningen University & Research samen sport en zo werkt aan haar eigen ‘quality for life’.

Voormalige medewerkers

De betrokkenheid van onze medewerkers blijkt ook uit het feit dat veel oud medewerkers in contact willen blijven met Wageningen University & Research. Ze stellen het op prijs om op de hoogte te houden geworden van de nieuwste ontwikkelingen en activiteiten binnen ‘hun’ organisatie. Ben je oud-mederwerker?

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Om je te ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling biedt Wageningen University & Research je de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse opleidingen en trainingen. Door onze aandacht voor loopbaanontwikkeling en doorstroommogelijkheden is en blijft het interessant om bij Wageningen University & Research te werken.

Zelfstandigheid en balans werk/privé

Bij Wageningen University & Research kun je op eigen manier invulling geven aan de verantwoordelijkheden die passen bij jouw functie. Deze grote mate van zelfstandigheid blijkt ook uit een recent onderzoek onder de medewerkers. Hierin gaven onze medewerkers aan de ruimte om hun eigen functie in te richten zeer te waarderen.

Autonomie in het werk, zelf bepalen hoe je kan bijdragen.

Ook over een goede balans tussen werk en privé zijn onze medewerkers erg te spreken. Afhankelijk van je functie en werkplek wordt dit mogelijk gemaakt door flexibele werktijden, deeltijdwerk, thuiswerken of de mogelijkheid tot het opnemen van een sabbatical. Kortom, werkomstandigheden die goed passen bij jouw persoonlijke situatie.

WUR is internationaal toonaangevend

We hebben in het buitenland een uitstekende reputatie als het gaat om onderzoek doen en onderwijs geven. Daarover kun je dagelijks horen en lezen in de media. Wageningen University & Research staat in de top 6 van de wereldwijde citatie-index op haar vakgebied.

Veel internationale medewerkers met al hun verschillende culturen verrijken WUR.

Onze studenten komen van over de hele wereld om hier te studeren en hun ambities waar te maken. Daarnaast zijn er tot wel 80 verschillende nationaliteiten werkzaam bij Wageningen University & Research en hebben we veel samenwerkingspartners wereldwijd.

We werken aan internationalisering

Als internationale onderzoeksorganisatie leveren we een bijdrage op het gebied van innovatie en de ontwikkeling van oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Internationalisering is geen afzonderlijk doel, maar maakt deel uit van onze identiteit.

WUR is een inclusieve werkgever

Bij Wageningen University & Research geloven wij dat een inclusieve cultuur bijdraagt aan beter onderzoek & onderwijs. Wij bouwen bij WUR dan ook aan een inclusieve organisatie, waarbij iedereen zich veilig en welkom voelt. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. Als iedereen zichzelf kan zijn, kunnen wetenschap en onderwijs pas echt bloeien. Met ruimte voor verschillende gezichtspunten die mensen meebrengen vanuit etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond.

Wij voeren bij WUR al een aantal jaar actief beleid op het thema gender, diversiteit, en inclusiviteit.

Werken bij WUR met een functiebeperking

We zetten ons als werkgever in via de uitvoering van de participatiewet, waarbij wij medewerkers met een functiebeperking (uit het doelgroepregister) volop ruimte geven en via 'Job Participation Support | jops' faciliteren om bij ons te werken.

Gender, diversiteit en inclusiviteit

WUR heeft een groot aantal mensen in dienst met zeer verschillende achtergronden en kwaliteiten, die elkaar inspireren en motiveren. Wij willen dat elk talent zich bij WUR thuis voelt en dezelfde carrièrekansen aangeboden krijgt. We geloven dat een inclusieve cultuur bijdraagt aan een positieve 'Employee Experience' die past bij de hedendaagse maatschappij. Daarom voert WUR al een aantal jaren actief beleid op het thema gender, diversiteit en inclusiviteit.

Het mooie van WUR is: je wordt uitgedaagd om jouw passie en creativiteit aan te wenden voor nieuwe stromingen, duurzame concepten die wérken. Wie zich daardoor uitgedaagd voelt, is bij Wageningen University & Research altijd welkom!