Werken bij WUR met een functiebeperking

Werken bij WUR met een functiebeperking

Wageningen University & Research (WUR) bouwt aan een inclusieve organisatie op alle fronten: daar horen zeker ook medewerkers met een functiebeperking bij. Zo geven we invulling aan de Wet Banenafspraak. Deze wet is onderdeel van het Sociaal Akkoord en vastgelegd in de landelijke Participatiewet. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. Als mensen met een functiebeperking op een voor hen juiste plek werken en volop deelnemen aan het arbeidsproces, profiteert iedereen daarvan. Zowel de medewerker als het team. Werken aan inclusiviteit is een verrijking voor elk team.

Het gaat hier om duurzame inzetbaarheid. Op dit moment werken er bij WUR medewerkers met een functiebeperking op uiteenlopende functies. Bijvoorbeeld als onderwijs- en/of onderzoeksassistent, onderzoeker, secretaresse, IT-beheerder, teamleider en communicatiemedewerker. De mogelijkheden zijn legio. Elk talent telt mee. Voor iedereen een eerlijke kans.

Wil je kennismaken?

Heb je een functiebeperking, sta je ingeschreven in het doelgroepregister en wil je bij ons komen werken? Neem dan contact met ons op: stuur een e-mail via onderstaande knop of bel 0317-483000. Wij maken graag kennis met je en bekijken samen met jou wat de mogelijkheden bij WUR kunnen zijn.

Werken aan functiecreatie?

Heb je interesse om als leidinggevende, dan wel als team, samen met ons te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om werkdruk te verlagen en meer focus te krijgen op het eigen werk, door taken uit functies weg te nemen, deze te bundelen en op deze wijze een geschikte participatiebaan te creëren? Neem dan contact met ons op: stuur een e-mail via bovenstaande knop of bel 0317-483000. Want die kansen horen wij graag. Op deze wijze kunnen we werken aan een win-win situatie voor teams, leidinggevende en de nieuwe medewerker met functiebeperking.

Werken bij WUR

Matching, regie en ondersteuning

WUR heeft Job Participation Support | jops opgezet als het team voor arbeidsparticipatie. Jops matcht en begeleidt kandidaten met een functiebeperking. Zo ontzorgen we zoveel mogelijk leidinggevenden, teams en HR-medewerkers in de administratie en begeleiding in het arbeidsparticipatieproces.

Begeleiding op maat

De begeleidingsbehoefte verschilt per medewerker. De ene persoon kan volledig zelfstandig werken, de ander heeft meer en vaker behoefte aan begeleiding. Jops stemt vooraf af welke begeleiding nodig en gewenst is. Verder is jops het aanspreekpunt voor begeleiders en leidinggevenden van medewerkers met een functiebeperking en biedt onder andere trainingen aan rondom de begeleiding van collega’s met een functiebeperking. Tijdens deze trainingen krijgen zij informatie, praktijkvoorbeelden en tools om nieuwe medewerkers te begeleiden in hun baan.Job Participation Support | jops

Job Participation Support | jops is het team voor arbeidsparticipatie binnen Wageningen University & Research. Jops matcht en begeleidt kandidaten met een functiebeperking. Zo ontzorgen we leidinggevenden, teams en HR-medewerkers in de administratie en begeleiding in het arbeidsparticipatie­proces. Hiermee bouwen we verder aan een inclusieve organisatie en geven we invulling aan de Wet Banenafspraak. Heb je een functiebeperking, sta je ingeschreven in het doelgroepregister en heb je interesse in een participatiebaan bij WUR? Neem dan contact met ons op: stuur een e-mail of bel 0317-483000.

Onze missie

Jops staat voor inclusieve, veilige arbeidsparticipatie binnen WUR, met kansen op passend werk voor nieuwe medewerkers en collega’s met een functiebeperking.

Hoe werkt Job Participation Support?

Job Participation Support | jops matcht en begeleidt kandidaten met een functiebeperking. Zo ontzorgen we leidinggevenden, teams en HR-medewerkers in de administratie en begeleiding in het arbeidsparticipatie-proces. Hieronder de procesbeschrijving met de verschillende processtappen van ‘kandidaat of afdeling met interesse in participatiebaan’ tot en met ‘een duurzaam passende baan voor een nieuwe collega met een functiebeperking’.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Hoe werkt Job Participation Support?

Met de Banenafspraak bouwt WUR verder aan inclusiviteit

De Wet Banenafspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord en vastgelegd in de landelijke Participatiewet. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een functiebeperking.

De Raad van Bestuur van WUR heeft jops opdracht gegeven om verder invulling te geven aan deze Banenafspraak en daarmee verder te bouwen aan een inclusieve organisatie. Het doel is om in 2024 minimaal 230 banen te hebben gerealiseerd voor mensen met een functiebeperking.

Onze inzet op “Finding Answers Together” vereist het verder bouwen van een inclusieve gemeenschap in alle delen en op alle niveaus van onze organisatie: daar horen zeker ook medewerkers met een functiebeperking bij.
Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur van WUR