KLV Wageningen Alumni Network

KLV Wageningen Alumni Network is de naam van de voormalige alumnivereniging van Wageningen University & Research (WUR). De vereniging werd opgericht in 1886 en bood een netwerk voor Wageningse afgestudeerden en voor andere professionals met een affiniteit voor Wageningen. Op 22 september 2020 hebben de leden ingestemd met het bestuursvoorstel om de vereniging m.i.v. 1 oktober 2020 te ontbinden.

Online Afscheidsbijeenkomst KLV | Video | 3 oktober 2020

Op 3 oktober 2020 is tijdens een online evenement afscheid genomen van de alumnivereniging KLV. De afscheidsbijeenkomst nam KLV-leden terug in de tijd naar vele bijzondere momenten met memorabele terugblikken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Boek Tijdens het afscheidsbijeenkomst is het boek Wageningers: de betekenis van 134 jaar KLV gepresenteerd. Han Swinkels overhandigde in het bijzijn van de schrijvers Martijn de Groot en Joost van Kasteren het eerste boek aan Marlien Ruedisulj–Sibenga Mulder, de achterklein-dochter van Joannes Sibenga Mulder, oprichter van de vereeniging van Oud-Leerlingen in 1886, voorloper van KLV. Het boek blikt terug op de rijke historie van KLV en belicht leuke wetenswaardigheden, bevat interessante verhalen en is een blijvende herinnering aan KLV en haar voorgangers. Het boek is als afscheidscadeau aan alle leden gestuurd en is ook in de boekhandel en online te verkrijgen.

Cadeau aan WUR
Als bijzonder afscheidscadeau schenkt KLV een historisch muziekstuk voor het carillon, dat oorspronkelijk werd gecomponeerd voor het carillon in de Aula ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de voorganger van KLV. Ieder jaar voorafgaand aan de Alumni Open Dag zullen de bellen van het carillon op Wageningen Campus het stuk ‘De Acht Bomen’ spelen ter nagedachtenis aan KLV.

Betrokkenheid bij WUR blijft

Maar er werd ook vooruit geblikt op de toekomst. De nalatenschap van alumnibelangen is in goede handen bij het Universiteitsfonds Wageningen (UFW). Voor voormalig KLV-leden verandert er daarom niet veel; ze blijven verbonden met hun alma mater via allerlei, ook nieuwe, manieren:

 • Alumni-activiteiten
  Voor alumni in binnen- en buitenland worden jaarlijks inhoudelijke (en netwerk-) bijeenkomsten georganiseerd.
 • Studiekringen en Netwerken
  De 14 Studiekringen en Netwerken verzelfstandigen. Ze organiseren activiteiten binnen een Wagenings onderwerp en behartigen de belangen van hun vakgebied.
 • Vrienden van UFW
  Vrienden van UFW steunen jonge en toekomstige WUR-alumni zodat ze een straks goede kans maken op de arbeidsmarkt.
 • KLV-fonds
  Het KLV-fonds bestaat uit het resterende vermogen van KLV na de opheffing en is er om eenmalige, bijzondere alumni initiatieven mogelijk te maken.

KLV-boek Wageningers

Het langverwachte KLV-boek 'Wageningers: de betekenis van 134 jaar Koninklijke Landbouwkundige Vereniging' wordt gepresenteerd op de online afscheidsbijeenkomst op zaterdag 3 oktober 2020. Het boek voorziet u van leuke wetenswaardigheden, interessante verhalen en een blijvende herinnering aan KLV en haar voorgangers. Alle KLV-leden krijgen het boek na 3 oktober gratis toegestuurd. De journalisten Martijn de Groot en Joost van Kasteren hebben het boek, dat in de boekhandel en online te verkrijgen is, geschreven.

Inkijkexemplaar

Wilt u vast een inkijkje nemen in het boek? Er staat een inkijkexemplaar op de webshop van Van Gorcum met een paar vrij te lezen pagina's.

voorkant_def(3)_w300_h420.jpg

Nieuw KLV-fonds

In de ALV van 30 juni 2020 hebben de leden van KLV ingestemd met de instelling van een fonds op naam bij het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) waar de gelden van KLV na ontbinding in zullen worden ondergebracht met als doel de financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven die een toekomstgerichte beroepsbeoefening van alumni in de Wageningen University & Research-domeinen versterken, zodat alumni een gewaardeerde bijdrage kunnen leveren aan expertiseontwikkeling (wetenschap, onderwijs, beleid) voor maatschappelijke vraagstukken op deze domeinen. De toekenning van de bijdragen uit het KLV-fonds valt onder de verantwoordelijkheid van het curatorium.

Curatorium
Het KLV-bestuur heeft het mandaat van de leden gekregen om het eerste curatorium samen te stellen. Dat is inmiddels gebeurd en op 22 september zijn de leden in de ALV geïnformeerd over de samenstelling van het curatorium. Het curatorium van het KLV-fonds heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarvan 1 voorzitter. De zittingstermijn van de leden bedraagt drie jaar. Eenmalig is herbenoeming van maximaal drie jaar mogelijk. De curatoriumleden vergaderen fysiek 2x per jaar in Wageningen, vervullen deze functie op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Aanvragen
Heeft u een nieuw initiatief zoals het stimuleren van maatschappelijk debat, of een goed idee voor een alumni-activiteit die aanvullend is op het bestaande programma? Dan kunt u vanaf 2021 een aanvraag indienen bij dit fonds. Kijk op de webpagina van het KLV-fonds voor meer informatie.

Alumni activiteiten

KLV heeft de nalatenschap van alumnibelangen in goede handen achtergelaten bij Wageningen University & Research en het Universiteitsfonds Wageningen (UFW). In binnen- en buitenland vinden jaarlijks diverse alumnibijeenkomsten plaats, zoals regiobijeenkomsten in de regio’s Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam, en Wereldlezingen in Wageningen.

Hier vindt u de activiteitenkalender en kunt u zien wanneer er bij u in de buurt een evenement plaatsvindt. Momenteel worden activiteiten zoveel mogelijk online georganiseerd vanwege de coronamaatregelen.

Studiekringen en Netwerken

De 14 Studiekringen en Netwerken verzelfstandigen. Ze organiseren activiteiten binnen een Wagenings onderwerp en behartigen de belangen van hun vakgebied. Op deze overzichtspagina van de Studiekringen en Netwerken kunt u zien welke kringen en netwerken actief zijn en krijgt u per studiekring of netwerk meer informatie.