Ondersteunen van promovendi en jonge onderzoekers met het LEB Fonds

Het LEB Fonds stimuleert milieuwetenschappen en ontwikkelingen in de landbouw door activiteiten van promovendi en jonge onderzoekers te financieren aan Wageningen University & Research (WUR).

Op 15 juni 1918 werd de Stichting ‘Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918’ opgericht, met als doel ‘de bevordering van de landbouwwetenschap en aanverwante handelswetenschap in haar gehele omvang’.

De afgelopen jaren honoreerde het LEB-fonds gemiddeld zestig aanvragen per jaar, die variëren van reisaanvragen voor congressen tot het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten of cursussen in Nederland. Dit draagt substantieel bij aan de vorming en internationale ‘exposure’ van onze jonge wetenschappers.

Voorbeelden van ondersteunde activiteiten

 • presentatie op een internationaal congres
 • studiereizen door groepen AIO's
 • specialistische training in het buitenland

Voor wie is het Fonds bedoeld?

 • promovendi van WUR
 • jonge onderzoekers zonder vast werkverband en verbonden aan WUR
 • buitenlandse onderzoekers aan WUR, afkomstig uit ontwikkelingslanden met beperkte financiële ondersteuning

100 jaar LEB Fonds

Het LEB-fonds heeft de afgelopen 100 jaar zo’n 2 miljoen euro uitgegeven aan Wagenings onderzoek en studiereizen van promovendi. Tijd voor een bescheiden feestje, in de vorm van een foto en een nieuwe website.

Het bestuur van het LEB-fonds © Guy Ackermans

Niet veel mensen zullen het LEB-fonds kennen, vernoemd naar het Landbouw Export Bureau dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog oprichtte om de handel met de buurlanden tijdens de oorlog te bevorderen. Toen in 1918 de vrede werd getekend, zat er 280 duizend gulden in het LEB-fonds. Dat geld rendeerde de afgelopen 100 jaar zo goed dat Wageningse onderzoekers er nog steeds de vruchten van plukken.

750 euro
Het LEB-fonds honoreert jaarlijks zo’n zestig aanvragen van promovendi, postdocs en buitenlandse gastmedewerkers van WUR voor een studiereis of buitenlands congres. Ze krijgen maximaal 750 euro voor reis- en verblijfskosten, zegt Wim Heijman, hoogleraar Regionale Economie en secretaris en penningmeester van het fonds. Hij beheert het vermogen - circa 2 miljoen euro – van het fonds, dat jaarlijks een rendement geeft van zo’n 60.000 euro.

Summer School
Meteoroloog Imme Benedict was vorig jaar een van de gelukkigen. Ze wilde deelnemen aan een summer school over het maken van klimaatmodellen in Zwitserland. ‘Een dure bijeenkomst’, zegt de promovendus, ‘maar wel precies op mijn vakgebied, met allemaal kopstukken waarvan ik de artikelen had gelezen.’ Gelukkig vergoedde het LEB-fonds de helft van de kosten. ‘Fantastisch, je spreekt een week lang interessante mensen. Nu weet ik beter wat de state of the art is in mijn vakgebied.’

Terpen
Vroeger stak het LEB-fonds ook geld in Wagenings onderzoek. Zo ging er geld naar archeologisch onderzoek aan Groningse en Friese terpen, naar een vierdelig boek over Javaanse dagvlinders, naar studies naar het verband tussen grondwaterstand en gewasopbrengst, en naar onderzoek voor verhoging van de melkproductie van Fries rundvee. Met die onderzoekfinanciering is het fonds gestopt.

Zetje
Het bestuur van het LEB-fonds bestaat uit vijf Wageningse hoogleraren. Naast Heijman zijn dat Ivonne Rietjens (voorzitter), Marcel Dicke, Imke de Boer en Remko Uijlenhoet. Het fonds doet alleen aan cofinanciering, de leerstoelgroep moet de andere 50 procent bijdragen. ‘Soms hebben jonge mensen net even een zetje nodig om een onderzoekprestatie te leveren’, zegt Heijman. ‘Daarom kiezen we tegenwoordig voor een kleine beurs voor een groot aantal jonge onderzoekers.’    

Zuivering
Zo kreeg milieutechnoloog Wei-Shan Chen in 2015 een beurs om zijn onderzoek te presenteren op een groot congres over afvalwaterzuiveringstechnieken in Chili. De promovendus had een bestaande zuiveringsmethode aangepast, met betere resultaten. ‘Het was baanbrekend, maar niemand geloofde het nog.’ Tijdens de conferentie bouwde hij belangrijke contacten op, waarmee hij nu samenwerkt om stedelijk afval om te zetten in nuttige stoffen voor landbouw en industrie.

Foto
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ging het bestuur van het LEB-fonds vandaag op de foto. Bovendien presenteert het LEB-bestuur een nieuwe website. Daarop vertellen studenten en promovendi wat ze met de bijdrage van het LEB-fonds hebben gedaan en staat op een wereldkaart aangegeven waar de jonge onderzoekers allemaal zijn geweest. Een beetje meer publiciteit kan geen kwaad, zegt Heijman. ‘We hebben net genoeg aanvragen; we hoeven maar zelden iemand teleur te stellen.’  De aanvragen worden behandeld door het Universiteitsfonds Wageningen.

Meer informatie over 100 jaar LEB-fonds vindt u op deze website.

Bron artikel: Resource.

90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau

In 2008 vierde het LEB-fonds al zijn negentigste verjaardag. Het bestuur van het fonds wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en is er een boek geschreven. Hierin beschrijft journalist Leo Klep de woelige en interessante geschiedenis van het LEB-fonds.

Ervaring van een promovendus

Tijdens de International Conference on Innovations in Extension and Advisory Services mocht Ir. Soutrik Basu zijn paper presenteren. Soutrik is PhD Researcher Critical Technology Construction bij WUR. De International conference vond in Nairobi, Kenia, van 15 tot en met 18 november 2011 plaats.

'Dat ik tijdens dit internationale platform mijn onderzoek mocht delen, gaf mij een immens gevoel van erkenning voor mijn werk. Daarnaast heb ik tijdens de conferentie vele excellente wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en NGO-medewerkers mogen ontmoeten, die aan soortgelijke onderwerpen werken. Deze ontmoetingen zal ik mijn leven lang bij mij dragen'.

'Mijn presentatie was een boeiende ervaring: mensen stelde kritische vragen, maar gaven ook blijk van hun waardering. Dit zorgde bij mij voor nog meer motivatie om nog beter onderzoek in de toekomst te doen. Tot slot kreeg ik de kans om Keniaanse dorpen te bezoeken. Dit gaf zeker een extra dimensie aan de hele ervaring'.

'Ik ben het LEB Fonds erg dankbaar voor zijn steun. Ik weet uit eigen ervaring dat de inspanning van het LEB fonds een enorme impuls aan jonge onderzoekers geeft om hun onderzoek te presenteren op internationale schaal. Deze prachtige ervaring, het bijwonen van en deelnemen aan de congres, zou zonder de bijdrage van het LEB fonds niet mogelijk zijn geweest'.

Tijdens het gala diner. Tweede van links is ir. Soutrik Basu
Tijdens het gala diner. Tweede van links is ir. Soutrik Basu

Bestuur

Bestuursleden worden voor vijf jaar benoemd.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • prof. dr. ir. Ivonne Rietjens, voorzitter
 • prof. dr. Wim Heijman, penningmeester/secretaris:

Overige leden:

 • prof. dr. Marcel Dicke
 • prof. dr. Tinka Murk
 • prof. dr. ir. Remko Uijlenhoet

Gevolmachtigde: Hans Noordenbos

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

Jaarrekening, begroting en beleidsplan

Vanwege Covid 19 zijn er in 2020 slechts negen aanvragen binnen gekomen. Waarvan 5 aanvragen voor categorie A : deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten (congres, symposium, workshop) in het buitenland waar de aanvrager een mondelinge of posterpresentatie verzorgt. In totaal is er €10.389 aan subsidies toegekend.

Contact

Postadres

LEB Fonds
p.a. Postbus 9101
6700 HB Wageningen

KvK-nummer: 41047922