Over Universiteitsfonds Wageningen

Sinds 1951 draagt het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW beloont en stimuleert excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en faciliteert studiebeurzen voor internationale studenten.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW? Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of als alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.