Dossier

Rewilding

Door ruimte te geven aan de natuur en natuurlijke processen kunnen ecosystemen zich herstellen. Wageningse wetenschappers onderzoeken de kansen voor de verwildering (rewilding) van gebieden in Nederland en Europa. Dit kan bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan rivieren, verbindingen te verbeteren tussen land en water of grote grazers en predatoren terug te brengen in ecosystemen. Rewilding kan op deze manier bijdragen aan een verbeterde biodiversiteit, meer wilde dieren en oplossingen bieden voor de effecten van klimaatverandering, zoals het verminderen van de kans op overstromingen en natuurbranden.

Sinds 2020 heeft Wageningen de eerste buitengewone leerstoel Rewilding Ecology in Europa. De leerstoel en het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het NIOO-KNAW en Rewilding Europe.

Nieuws over rewilding

Onderzoek naar rewilding

Publicaties over rewilding