Voeding en hart-& vaatziektes

Hart- en vaatziekten worden voornamelijk veroorzaakt door een ongezonde voeding en levensstijl. We bestuderen een breed scala aan voedingsfactoren, waaronder mineralen, zout, vetzuren, eiwitten, polyfenolen, zuivelproducten, plantaardig voedsel en voedingspatronen.

Project Alpha Omega Cohort

Hoe belangrijk zijn voeding en leefstijl na het doormaken van een hartinfarct? Die vraag staat centraal in het Alpha Omega Cohort. In deze studie worden 4.837 hartpatiënten verbonden aan 32 ziekenhuizen al zo’n 15 jaar gevolgd. Er is inmiddels een schat aan gegevens verzameld, onder meer over de voedingsgewoonten van patiënten. We hebben lichaamsmetingen gedaan, en aan de hand van bloedmonsters erfelijke aanleg en risicofactoren voor de aandoening bepaald. Het onderzoek levert inzichten op waarmee de sterfte aan hart- en vaatziekten kan worden teruggedrongen. In het cohort is ook aandacht voor ziekten die vaak optreden bij hartpatiënten, zoals diabetes en depressie. Het Alpha Omega Cohort laat bijzondere interacties zien tussen voeding, geneesmiddelen en erfelijke aanleg. Die inzichten bieden een basis voor behandeling ‘op maat’, zoals gepersonaliseerd voedingsadvies. Met financiering van de Jaap Schouten Foundation (www.jaapschoutenfoundation.org) wordt ook gekeken naar effecten op de nieren. De kans op vroegtijdig overlijden na een hartinfarct neemt toe als er nierschade optreedt. Ook hier lijkt voeding een belangrijke rol te spelen.

Publications