On-campus

Cursus Geld verdienen met varkensproductie

Wil je je kennis over de economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie updaten of vergroten? En de kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo en rendement leren interpreteren en gebruiken? Dan is de cursus ‘Geld verdienen met varkensproductie’ bij uitstek geschikt.

Organisator Wageningen Academy
Datum

wo 14 juni 2023

Duur 1 dag
Prijs € 595,00

Registratie deadline: 23 mei 2023

Waarom deze cursus volgen?

Na het volgen van deze cursus heb je de handvatten gekregen om het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland en in buitenland te doorgronden. Kengetallen in de varkenshouderij kun je interpreteren en gebruiken. De opgedane kennis kun je direct toe passen omdat de kennis wordt overgedragen met een sterke link naar de praktijk.

  • 6.5 Acceditatiepunten PE-Veterinair (2022)

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor (junior/medior) professionals uit de agrarische sector die hun economische kennis van de varkensproductie willen updaten of vergroten. Denk hierbij aan veevoer of staladviseurs, dierenartsen, medewerkers bij banken en accountantskantoren en andere erfbetreders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten. Ook varkenshouders en deelnemers die op andere gebieden in de keten werkzaam zijn en graag meer inzicht willen krijgen in de economische aspecten van varkensproductie zijn van harte welkom bij deze cursus.

Programma & onderwerpen

De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij gelegenheid zal zijn voor discussie. Tevens worden cijfermatige inzichten toegepast in een praktische casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland
  • Cijfermatig inzicht in kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo, rendement
  • De sterkten en zwakten van Nederlandse varkenshouders ten opzichte van andere landen en de impact van de Afrikaanse varkenspest
  • De voor- en nadelen van productie binnen marktconcepten
  • De werkwijze van banken bij kredietaanvragen
  • Inspelen op wensen vanuit de maatschappij zoals rondom het thema kringlooplandbouw

Praktische informatie

€595,- per persoon, inclusief materialen, lunch, koffie/thee.

Tussen de 15 en 25 deelnemers.

Op basis van aanwezigheid ontvang je na afloop een certificaat.

Voor deze cursus is aanvraag van het STAP-budget mogelijk. Meer informatie over de STAP-regeling vind je hier.

Meer informatie & aanmelden

Schrijf je in voor de cursus of download de flyer. Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.