Strategische Communicatie

We bestuderen de dynamiek en gevolgen van communicatie door (digitale) media, politieke actoren, organisaties en burgers. We richten ons op de processen waardoor publieke beelden, discoursen, meningen en gedrag tot stand komen en hebben een grote interesse in communicatie-uitdagingen met betrekking tot life science-onderwerpen zoals klimaatverandering, duurzaamheid en gezondheid.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Strategische Communicatie.

Ga naar Strategic Communication Group