Consumentgerichte productontwikkeling

De agrifoodsector beweegt zich steeds meer van productiegericht naar marktgericht, waarbij de verbinding met consumenten centraal staat.

Wageningen Economic Research onderzoekt de perceptie van consumenten over nieuwe concepten en nieuwe technologieën, zodat bedrijven kunnen inspelen op de consumentenbehoefte. Bedrijven kunnen vervolgens inspelen op datgene wat consumenten ervaren en noemen als voorwaarde(n) voor acceptatie. Verschillen in cultuur en daaruit volgend aankoop- en eetgedrag worden waar nodig ook meegenomen.

Bekijk de video: Consumer response to new food technologies

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Papers