Historisch Grondgebruik Nederland

Historisch Grondgebruik Nederland

Historisch Grondgebruik van Nederland (HGN) omvat een aantal landsdekkende GIS-bestanden waarin weergegeven wordt hoe Nederland er op een bepaald tijdstip in het verleden uit zag. De HGN bestanden van 1900, 1960, 1970, 1980 en 1990 zijn gerealiseerd. De gegevens over het grondgebruik zijn afgeleid uit oude gescande topografische kaarten. Deze topografische kaarten zijn ook beschikbaar. De HGN-bestanden zijn een product van Wageningen Environmental Research.

HGN reeks

Sinds 2000 zijn 5 tijdstappen uit de potentiële HGN reeks 1850 – 1990 vervaardigd. Dit betreft (in volgorde van verschijnen) HGN1900, HGN1990, HGN1960, HGN1980 en HGN1970. HGN1850 en HGN1950 worden vooralsnog niet gerealiseerd. Het bronmateriaal voor deze versies in de vorm van topografische kaarten is wel beschikbaar, indien de vraag zich voordoet kan de productie gestart worden.

Kaarten Historisch Grondgebruik Nederland (HGN)

Vergelijking

De vervaardiging van de HGN-bestanden is begonnen in 2002. Hieronder ziet u een overzicht van verschijningsjaren van de verschillende edities. De manier waarop de verschillende edities gemaakt zijn is vergelijkbaar maar er zijn wel verschillen in de legenda tussen HGN1900 en de overige edities.

HGN editie Jaar van verschijnen
HGN1970 2011
HGN1980 2008
HGN1960 2006
HGN1990 2005
HGN1900 2004

HGN in literatuur

De HGN bestanden worden gebruikt als informatiebron over het historisch grondgebruik van Nederland in ruimtelijke processen. Daarnaast worden de HGN bestanden ook gebruikt als illustratie in atlassen, boeken en diverse publicaties, veelal in combinatie met historische beschrijvingen van gebieden.