Links en Software

Hieronder vindt u links naar externe sites:

X-Ray Computed Tomography

From the ‘Soil in Action Studio’ with © Wim van Egmond, Gerlinde De Deyn, Ingrid Lubbers en Jan Willem van Groeningen

Hieronder vindt u links naar interne sites en shares (inlogcode nodig):

Project Share Bodemfysisch Lab (open file en vervolgens CTRL+click)

Regels en Planning koude-opslag A016 Atlas

Software

De Staringreeks is vrij te gebruiken. Er wordt echter geen service meer op de software verleend. Voor een juist gebruik van de reeks wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het bijbehorende rapport.

Het bijbehorene rapport (Wösten et al., 2001. Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks; vernieuwde uitgave 2001. Wageningen, Alterra-rapport 153) kan hier worden gedownload.