Project

Bio2HighTex/Wastexcel: nieuwe oplossingen voor de textielketen

In het regionale project “Bio2HighTex” heeft Wageningen Food & Biobased Research samen met partners uit de textielketen gewerkt aan mogelijkheden om het gebruik van fossiele grondstoffen (aardolie) terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Het project heeft zich met name gericht op kansen voor de regionale economie in Oost-Nederland. Deze samenwerking heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van producten zoals werkkleding en geotextiel, gebaseerd op enerzijds natuurlijk vezels en anderzijds gerecyclede vezels.

De textielconsumptie is enorm en groeiende. Sinds het jaar 2000 is het aantal verkochte textielartikelen wereldwijd meer dan verdubbeld. Verreweg het grootste deel wordt na gebruik verbrand of gestort en slechts een klein deel wordt gerecycled. Het lage recyclingpercentage wordt tot op zekere hoogte veroorzaakt door de samenstelling van textiel, dat vaak verschillende soorten vezels bevat: katoen, polyester (PET), elastaan, enz. Recycling van zogenaamde monomaterialen zoals puur katoen is tegenwoordig mogelijk, maar scheiding en recycling van gemengd textiel is een uitdaging. Aangezien een groot deel van het textiel elastaan bevat, zou een technologie voor de extractie van elastaan een belangrijke stap betekenen voor het recyclen van textiel.

Textiel recycling

In dit project is een methode ontwikkeld om cellulose terug te winnen uit intiem gemengd katoen-elastaan consumenten textiel. Meer dan 99% van het elastaan in het gemengde textiel kan worden verwijderd. Op basis van elementanalyse bevatte het teruggewonnen katoen minder dan 0,05% resterend elastaan. Afhankelijk van de resterende lengte van de gerecyclede katoenvezel, kan het worden gebruikt in blends met nieuw katoen of kan het worden gebruikt als grondstof voor de productie van geregenereerde cellulose (viscose, lyocell).

Waardecreatie

Nederland en Europa willen overstappen naar een meer circulaire en klimaatneutrale economie. Scheiding en recycling van materialen en producten spelen hierin een belangrijke rol, vooral in de textielsector met veel producten die bestaan uit gemengde materialen. Recycling van textiel wordt echter bemoeilijkt door de aanwezigheid van elastaan. De technologie die in dit project ontwikkeld is kan bijdragen aan recyclingopties voor elastaanhoudend consumententextiel. Ter bescherming van de kennis is een patentaanvraag ingediend.

Regionale waardeketens

A unique aspect of the Bio2HighTex project is the combination and mutual reinforcing of agro-fibre raw materials (hemp and flax) and high-tech textile technology, with the aim of developing new sustainable materials. Wageningen Food & Biobased Research has deployed its knowledge and expertise in the production and processing of fibre raw materials such as hemp and flax. This knowledge is a prerequisite for making the raw materials suitable for industrial use in textiles. The collaboration has resulted in a fabric based on flax and recycled polyester for working clothes.

Een uniek aspect van het Bio2HighTex-project is de combinatie en wederzijdse versterking van agro-vezelgrondstoffen (hennep en vlas) en hightech textieltechnologie, met als doel het ontwikkelen van nieuwe duurzame materialen. Wageningen Food & Biobased Research heeft haar kennis en expertise ingezet bij de productie en verwerking van vezelgrondstoffen zoals hennep en vlas. Deze kennis is een voorwaarde om de grondstoffen geschikt te maken voor industrieel gebruik in textiel. De samenwerking heeft geresulteerd in een stof op basis van vlas en gerecycled polyester voor werkkleding.

Voor dit project is een EFRO-subsidie toegekend.