Project

Verbeteren biologische afbraak PLA in de bodem en bij thuiscompostering

PLA is een van de weinige polymeren die zowel biobased als biologisch afbreekbaar is. Een nadeel is echter dat PLA alleen biologisch afbreekbaar is bij industriële compostering en thermofiele anaerobe vergisting. Daarom wordt PLA vaak niet gekozen als duurzaam alternatief voor polymeren op basis van fossiele brandstoffen bij toepassingen waarbij afbraak bij thuiscompostering of in de grond voordeel zou opleveren.

Beter biologisch afbreekbaar

Meerdere routes van materiaalmodificatie worden in dit project bestudeerd, waardoor PLA waarschijnlijk beter biologisch afbreekbaar wordt. Er wordt gekeken naar drie strategieën om de afbraak van PLA in de bodem en bij thuiscompostering op gang te brengen, namelijk:

  1. enzymatische katalyse
  2. mengsels met andere biologisch afbreekbare polymeren, en
  3. het gebruik van middelen die de afbraak stimuleren (prodegradanten).

Op basis van een theoretische en experimentele evaluatie worden de meest veelbelovende routes gekoppeld aan specifieke toepassingen op het gebied van landbouw en voedselverpakking.