Hernieuwbare materialen

Hernieuwbare materialen

Wageningen Food & Biobased Research houdt zich bezig met onderzoek naar ontwikkeling van materialen en producten op basis van biomassa. Voorbeelden van materialen en producten waar wij aan werken zijn bioplastics voor verpakkingen, behuizing van consumentenelektronica, textiel en onderdelen voor de automobielindustrie, maar we werken ook aan inkten en coatings, papier en karton en bouw- en biomedische materialen.

Maken, verbeteren en toepassen

Wageningen Food & Biobased Research richt zich op het ontwikkelen van hernieuwbare materialen zoals bioplastics, thermosets en op agrovezels gebaseerde materialen en producten. Om te kunnen concurreren met op aardolie gebaseerde materialen werken we in onze laboratoria direct voor industriële partners aan verbetering van eigenschappen bijvoorbeeld op het gebied van hitte- en vochtbestendigheid. Daarnaast ontwikkelen we biobased polymeeradditieven, zoals weekmakers en stabilisatoren. We doen dit vaak één-op-één voor het bedrijfsleven maar ook in grote Europese en nationale onderzoeksprogramma’s zoals het Biobased Performance Materials (BPM) Programma.

In ons onderzoek proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van specifieke unieke eigenschappen van bepaalde biopolymeren zoals antimicrobiële werking of biologische afbreekbaarheid in verschillende milieus.

We ontwikkelen polymere materialen en producten op basis van:

  • Natuurlijke polymeren zoals zetmeel, cellulose, lignine en eiwitten
  • Polymeren die worden gemaakt door micro-organismen zoals PHA’s (waaronder PHB) en polypeptiden
  • Polymeren die worden vervaardigd uit biobased bouwstenen: zoals (poly-) melkzuur (PLA), furanen (FDCA/PEF) en isosorbide

Hoogwaardige inzet van biomassacomponenten

Steeds meer aandacht gaat uit naar het omzetten van organische afval-, rest- en nevenstromen in hoogwaardige producten. Het gaat hierbij om zowel homogene als heterogene biomassa afkomstig van bijvoorbeeld de agrofoodsector, biobrandstof- en papierindustrie. Een voorbeeld is het gebruik van lignocellulose gewassen. In plaats van deze te gebruiken voor de productie van energie(dragers) wordt dit materiaal geëxtraheerd en gebruikt om andere (meer waardevolle) producten te creëren. Een ander voorbeeld is de omzetting van afvalwater en groenafval in vetzuren die vervolgens naar PHA’s omgezet kunnen worden.

Expertise en faciliteiten

Wageningen Food & Biobased Research heeft tientallen jaren ervaring met de ontwikkeling van biobased materialen en producten. Met een ervaren team van experts die beschikken over een uitgebreide achtergrondkennis werken we in onze pilot- en testfaciliteiten aan onderzoek en productontwikkeling. Recente voorbeelden zijn de geslaagde ontwikkeling van koffiebekers op basis van polymelkzuur en het maken van op furaan gebaseerde polymere materialen. Ook hebben we verpakkingsmaterialen gemaakt van tomatenstengels en -bladeren, en een proces ontwikkeld waarbij reststromen uit de palmolieproductie kunnen worden omgezet in een waardevolle cellulosegrondstof die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor textiel en plastics. Uit paardenbloemen en guayule hebben we met partners natuurrubber gemaakt. Naast de toepassing van alternatieve grondstoffen voor materialen verwachten we een verbreding van de inzetbaarheid van bestaande biobased materialen, een verdere ontwikkeling van nieuwe biobased polymeren en van biobased polymeeradditieven. Hierdoor worden tegen aanvaardbare kosten meer en meer toepassingen technisch mogelijk, zoals trein- vliegtuig- en auto-onderdelen, huishoudelijke apparatuur, computerbehuizingen en vloerbedekkingen.