Product

MetAlign

metAlign is software voor het voorbewerken en vergelijken van data verkregen uit LC- en GC massaspectrometrie. Het is product heeft een ontwikkeling doorgemaakt van tientallen jaren. Die ontwikkeling stopt vanaf november 2022 en om die reden wordt de metAlign suite als open source aangeboden.