authenticiteit en nutriënten

Voedselfraude en productsamenstelling

Consumenten worden regelmatig geconfronteerd met berichten over voedselfraude. Het lijkt iets van de laatste jaren maar dit fenomeen is al zo oud als de mens. Denk maar aan knollen voor citroenen verkopen en water bij de wijn doen.

Opsporen en ontstaan van voedselfraude

Het onderzoek van Wageningen Food Safety Research richt zich vooral op het ontwikkelen van methoden om fraude op te sporen maar wij kijken ook naar de factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van voedselfraude. Kennis hierover kan weer toegepast worden voor preventieve maatregelen.

Opsporen van voedselfraude

Wageningen Food Safety Research helpt mee om voedselfraude op te sporen. Dat doen we bijvoorbeeld door de samenstelling van een product te bepalen maar we kijken ook naar de manier waarop een product geproduceerd is en waar het vandaan komt.

Vingerafdrukken
Om antwoord op dit soort vragen te kunnen geven zijn veelal zogenaamde analytische vingerafdrukken nodig. Die kunnen we bepalen door geavanceerde analysetechnieken te combineren met statistiek. Zo zien we bijvoorbeeld of een ei wel echt biologisch is en wat de herkomst van een partij cacaobonen is.

Wageningen Food Safety Research spoort fraude op ten aanzien van:

De samenstelling

Verwerkingsprocessen

Productiemethoden

Geografische herkomst

Sommige specerijen zijn ook fraudegevoelig
Sommige specerijen zijn ook fraudegevoelig

Ontstaan van voedselfraude

Wageningen Food Safety Research kijkt ook naar de factoren die belangrijk zijn bij het tot stand komen van voedselfraude. Dit doen wij samen met de VU in Amsterdam. De volgende aspecten spelen een rol bij het ontstaan van voedselfraude:

Onderstaand wat voorbeelden van ons fraude-onderzoek:

Productsamenstelling

Wageningen Food Safety Research kijkt niet alleen in het kader van fraude naar de productsamenstelling. Ook kwaliteitsaspecten en nutriëntensamenstelling zijn belangrijke aspecten van ons onderzoek.

Meststoffen

In Nederland hebben we een overschot aan meststoffen. De toegestane hoeveelheid en kwaliteit van meststoffen in de grond wordt beschreven in een speciale wet. Het niet naleven van deze wet kan het milieu schaden. Wageningen Food Safety Research heeft een wettelijke taak om:

Rekentool voor co materialen voor vergister
Daarnaast hebben we een rekentool die helpt vast te stellen of materialen als co-materialen bijgemengd mogen worden in een vergister ten behoeve van een meststof.