Nieuws

Behandeling ballastwater waardevol om exoten tegen te gaan

Gepubliceerd op
26 juni 2017

Ballastwaterbehandeling helpt om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te verminderen. Onderzoek van Wageningen Marine Research in de havens van Groningen Seaports toont aan dat 1 op de 7 soorten daar uitheems is en niet van oorsprong thuishoort in deze omgeving of die van de Waddenzee.

Risico's van vreemde soorten in ballastwater

Internationale scheepvaart draagt bij aan de verspreiding van gebiedsvreemde soorten. Onder meer via ballastwater worden ze verplaatst tussen verschillende regio’s. Met de toenemende scheepvaart neemt dit fenomeen steeds verder toe. Mogelijk zitten er ook schadelijke en ziekteverwekkende organismen tussen. Bovendien kan verspreiding van deze soorten risico’s met zich mee brengen voor het milieu en economie als een soort zich vervolgens permanent vestigt en invasief wordt. Een bekend voorbeeld is de invasie van de Aziatische kwal in de Kaspische zee, die zowel het voedsel van vissen als hun kuit eet, waardoor de lokale visserij-economie is ingestort.

Nieuw systeem voor ballastwaterbehandeling

Binnen het Waddenfonds project 'Demonstration of Ballast Water Treatment Barge "- A sustained protection of the ecosystem in the Wadden Sea against invasive alien species and pathogens” heeft Damen Green Solutions de Invasave ontwikkeld, een ballastwaterbehandelingsysteem op een mobiel platform.

Het onderzoek van Wageningen Marine Research binnen dit project laat zien dat ballastwaterbehandeling een toegevoegde waarde heeft om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te reduceren.

DSCN7597.JPG

Onderzoek naar niet-inheemse soorten

Wageningen Marine Research heeft gekeken naar soorten in de havens van Eemshaven en Delfzijl. De monitoring richtte zich onder meer op niet-inheemse soorten en de risico's van onbehandeld ballastwater.

Aanwezigheid van soorten en de samenstelling werd geanalyseerd met behulp van taxonomische technieken en metabarcoding (DNA). Er werd ook een risico beoordeling uitgevoerd van onbehandeld ballastwater voor de havens van GSP en het nabij gelegen wereld erfgoed- de Waddenzee.
In de Groninger havens zijn 332 soorten geïdentificeerd, waarvan 47 uitheems, waaronder bepaalde soorten krabben, zeepokken en algen. Sommige zijn al jaren onderdeel van onze natuur, andere kunnen bij bepaalde omstandigheden overlast veroorzaken in bijvoorbeeld aangroei of algenbloeien.

Resultaat van het onderzoek

In het ballastwater van drie tijdens de studie bemonsterde schepen werden in totaal 88 soorten gevonden, waaronder 12 uitheems. Hiervan waren er 6 niet eerder aangetroffen en nieuw voor de Waddenregio en Groninger zeehavens. Enkele van deze soorten hebben het potentieel zich te vestigen in specifieke habitats, zoals koelwater afvoerpijpen, en het milieu eromheen. Dit kan consequenties hebben voor onderhoud of het leven in de nabije omgeving.