Nieuws

Bruinvissen en plastic

Gepubliceerd op
8 januari 2018

Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag. Dat blijkt uit een recente publicatie van Wageningen Marine Research (WMR) in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Voedselonderzoek en plastic

Al lange tijd doet Wageningen Marine Research onderzoek aan voedselresten in de magen van dood gevonden bruinvissen. Vreemde materialen in de maag werden wel genoteerd, maar niet volgens een vaste methode die geschikt was voor het monitoren van plastics in de magen. Met die vroege benadering werd in zo’n 7% van de dieren plastic genoteerd.

Standaardmethode

In meer recente analyses van de maaginhouden werden de dieetanalyses aangevuld met de standaardmethode die in EU-verband ook bij de monitoring van plastics in magen van stormvogels en zeeschildpadden wordt toegepast. Deze toevoeging houdt in dat alle resten uit de maag worden gefilterd over een 1 mm zeef en volledig onder de microscoop onderzocht. Volgens die standaard werd in 15% van de dieren plastic aangetroffen in de maag.

Dood aangespoelde bruinvis op het strand van de Hors op Texel 8-jan-2009
Dood aangespoelde bruinvis op het strand van de Hors op Texel 8-jan-2009

Omringende gebieden

Uit omringende Noordzeelanden zijn studies bekend waarin véél minder plastic wordt gerapporteerd, hoogstens in 1 tot 2% van de onderzochte dieren. Maar daar is vaak alleen tijdens de autopsie van de dieren de maaginhoud grofweg bekeken. Om een goed beeld te krijgen van verschillen tussen gebieden of veranderingen door de jaren heen, zal de standaardmethodiek met de 1mm-zeef noodzakelijk zijn.

Bodemvuil

De bevindingen suggereren dat bruinvissen plastics vooral per ongeluk naar binnen krijgen wanneer ze dicht bij de bodem vis vangen. In veel gevallen hadden de bruinvissen met plastic in de maag ook ander bodemmateriaal ingeslikt zoals bijv. schelpresten en kienhout (half fossiel houtmateriaal afkomstig uit losgeslagen veenlagen uit de Noordzeebodem). Waar maaginhouden van noordse stormvogels vooral een graadmeter zijn voor zwerfvuil dicht bij het wateroppervlak, kunnen bruinvissen, net als zeehonden, dus een relatieve graadmeter zijn voor plastic zwerfvuil op de zeebodem.

Citering and Downloads

Een enkel pdf-file waarin het artikel is samengevoegd met het omvangrijke online supplement is hier als download beschikbaar:

Bruinvis #UT0145 had een grote plastic sluitring in de maag
Bruinvis #UT0145 had een grote plastic sluitring in de maag
Bruinvis #UT0153 had een stuk siliconenrubber afdicht-ring en grote stukken teakhout in de maag
Bruinvis #UT0153 had een stuk siliconenrubber afdicht-ring en grote stukken teakhout in de maag
Bruinvis #UT0238 had een vishaak en stukje nylon lijn in de maag. Als los object hoeft een haak geen schade aan te richten, en kan sneller ‘verteren’ dan het nylon. Pas als er spanning op de vislijn staat bestaat aanzienlijk risico op verwondingen, maar daarvan was in dit geval geen sprake. (foto Bert Aggenbach, NIOZ)
Bruinvis #UT0238 had een vishaak en stukje nylon lijn in de maag. Als los object hoeft een haak geen schade aan te richten, en kan sneller ‘verteren’ dan het nylon. Pas als er spanning op de vislijn staat bestaat aanzienlijk risico op verwondingen, maar daarvan was in dit geval geen sprake. (foto Bert Aggenbach, NIOZ)
Extreme maaginhoud van bruinvis #TX0012, met velvormige plastics maar ook steentjes, een oude schelp, resten van een krab, een vogelveer en stukjes kienhout.
Extreme maaginhoud van bruinvis #TX0012, met velvormige plastics maar ook steentjes, een oude schelp, resten van een krab, een vogelveer en stukjes kienhout.