Project

Een hypothetisch olielek in de Noordzee

Is er genoeg informatie van voldoende kwaliteit om de gevolgen van een olielek op de Noordzee te beoordelen? Wageningen Marine Research beoordeelde een hypothetisch olielek-scenario binnen 72 uur om beschikbare informatie aan een stresstest te onderwerpen.

Tijdens de voorbereiding van enkele maanden kon eerst een overzicht gemaakt worden van alle benodigde informatie voor het beoordelen van een olielek op de Noordzee. Met welk model kan de verspreiding van de olie worden voorspeld? En welke gegevens zijn nodig om dat model te voeden? Denk bijvoorbeeld aan gegevens van oceaanstromingen en windsnelheden en –richtingen. Zijn deze gegevens überhaupt beschikbaar en van voldoende kwaliteit. Daarnaast moet er natuurlijk ook informatie zijn met betrekking tot kwetsbare gebieden waar de olie terecht kan komen.

Uitdaging

Na deze voorbereiding kreeg Wageningen Marine Research onaangekondigd een scenario toegestuurd (eerst om te oefenen maar later de definitieve uitdaging), waarbij de impact binnen 72 uur beoordeeld moest worden. Deze uitdaging liet zien dat het mogelijk is om met openbaar beschikbare gegevens en modellen een voorspelling van het traject van de olie te maken. De kwaliteit van die voorspelling is overigens wel grotendeels bepaald door de kwaliteit van die gegevens. Gegevens voor het beoordelen van de impact op natuur en overig ruimtegebruik bleek in sommige gevallen beperkt door de beschikbaarheid en dekking van informatie. Deze uitdaging is onderdeel van een groter project waarin de beschikbaarheid en geschiktheid van gegevens door middel van verschillende uitdagingen wordt getest. Dat project is vervolgens weer onderdeel van een groot Europees programma waarbij de uitdagingen worden uitgevoerd voor verschillende regionale zeeën, waaronder dus de Noordzee.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan