Nieuws

Primeur: naakte grondel gevangen in het Noordzeekanaal

Gepubliceerd op
10 maart 2017

In het Noordzeekanaal is een voor Nederland nieuwe grondelsoort (Gobiosoma bosc) gevangen tijdens de vismonitoring. “Deze grondelsoort is een exoot in Nederlandse wateren”, aldus Karen van de Wolfshaar van het project Bemonstering Grote Rivieren. Na de vondst is contact opgenomen met Amerikaanse experts ter bevestiging dat het inderdaad om Gobiosoma bosc gaat.

“De vangst van de grondel was een grote verrassing”, aldus Bart Niemeijer van Milieuadviesbureau ATKB, het bureau dat de bemonstering uitvoert. Deze grondel heeft geen schubben en wordt in Amerika daarom ‘naked goby’ genoemd, letterlijk vertaald ‘naakte grondel’.

De grondelsoort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika, langs de West-Atlantische kust van Massachusetts tot aan de Golf van Mexico en leeft voornamelijk in riviermondingen. In 2009 is de soort voor het eerst in Europa aangetroffen in de rivier de Weser in Duitsland. De in Nederland gevonden grondel is vermoedelijk meegekomen met ballastwater en bij de haven van Amsterdam in het water terechtgekomen.

DSCF9125.jpg

Samenwerking voor vismonitoring

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren Wageningen Marine Research en Milieuadviesbureau ATKB onderzoek uit naar de visstand op de Nederlandse Rijkswateren. Dit gebeurt in het kader van de MWTL-monitoring (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands). Hiertoe wordt op een groot aantal locaties in de Rijkswateren de visstand in het voor- en najaar in beeld gebracht. De bemonstering wordt uitgevoerd met een boomkor en elektrovisserij. Onderzoekers van ATKB voeren samen met medewerkers van Rijkswaterstaat het veldwerk uit. Wageningen Marine Research coördineert en rapporteert de gegevens aan Rijkswaterstaat.

20170221_104234.jpg