Nieuws

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Gepubliceerd op
7 april 2015

Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben de relatie bestudeerd tussen biodiversiteit en effectiviteit en betrouwbaarheid van zeven ecosysteemdiensten. Het blijkt dat een hogere biodiversiteit de effectiviteit van vijf van deze diensten vergroot. Over de betrouwbaarheid kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

Maatschappelijke discussie

In het natuurbeleid wordt de relatie tussen natuur en economie steeds belangrijker. Het efficiënter gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld via ecosysteemdiensten, maakt daarvan deel uit. Er is een maatschappelijke discussie gaande of voor het leveren van ecosysteemdiensten een hoge biodiversiteit nodig is of dat een basaal niveau al voldoende is.

Effectiviteit

De onderzoekers tonen aan de hand van recente systematische literatuurreviews aan dat een hogere biodiversiteit wel degelijk de effectiviteit van vijf van de zeven onderzochte ecosysteemdiensten vergroot. Dit geldt voor de regulerende diensten koolstofvastlegging, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagregulatie en bestuiving. Voor de culturele dienst esthetische waardering zijn aanwijzingen gevonden dat soortenrijkdom de waardering van het landschap vergroot. De ecosysteemdienst voedsel uit de natuur is binnen de Europese context nauwelijks onderzocht.

Of een hogere biodiversiteit er ook voor zorgt dat de levering van diensten betrouwbaarder is, is nog weinig onderzocht. Hierover doen de onderzoekers geen uitspraken. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Zo bevordert een hoge biodiversiteit de betrouwbaarheid van de ecosysteemdienst bestuiving onder wisselende weersomstandigheden.

Natuurnetwerk

Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat het Natuurnetwerk Nederland en het kleinschalige netwerk van natuurlijke elementen een belangrijke ruggengraat vormen om ecosysteemdiensten te leveren, maar over de optimale omvang en configuratie is nog weinig bekend.


De resultaten van het onderzoek zullen onder meer gebruikt worden voor de natuurverkenning 2016.