3D food printing

In de afgelopen eeuw waren er talloze innovaties op het gebied van voedsel en landbouw, en daardoor wordt nu meer voedsel geproduceerd dan ooit tevoren. Als gevolg van snelle maatschappelijke veranderingen staat de levensmiddelenindustrie echter voor nieuwe uitdagingen: in 2040 moeten er 9 miljard mensen gevoed worden, er is steeds meer vraag naar individueel afgestemde, voedzame en gezonde voeding; en voedsel moet op een betaalbare manier worden geproduceerd zonder schade voor het milieu. Om aan de eisen van de nabije toekomst te kunnen voldoen, zijn ingrijpende innovaties nodig. Met 3D-printing kan de voedingsindustrie haar productieprocessen aanpassen en veranderen.

  • 3D food printing

Gezamenlijk onderzoeksprogramma

Om de toepassing van 3D-food printing te versnellen en te vereenvoudigen, hebben de drie Nederlandse onderzoeksinstellingen TNO, Wageningen Universiteit & Research en de Technische Universiteit Eindhoven de handen ineengeslagen om een uitgebreid onderzoeksprogramma op het gebied van 3D-food printing op te zetten.

Innovatief productieproces

3D-food printing is een innovatief productieproces. Een volledig 3D-object wordt laag voor laag opgebouwd, op basis van een 3D-computerontwerp en zonder gebruik te maken van mallen of tussenstappen. 3D-printing werd in eerste instantie gebruikt in de verwerkingsindustrie, met materialen zoals metalen en kunststoffen. In de afgelopen jaren is 3D-printing echter mogelijk geworden met veel meer materialen, waardoor er veel meer toepassingen zijn ontstaan. Wageningen Food & Biobased Research en TNO hebben de afgelopen jaren samen gewerkt aan de ontwikkeling van 3D-printtechnologieën en de toepassing daarvan voor de voedselproductie. In verschillende internationale onderzoeksprojecten hebben we aangetoond dat het in lagen opbouwen van levensmiddelen groot potentieel heeft. De 3D-levensmiddelen hebben een goede structuur en bevatten meerdere materialen doordat er verschillende soorten basisingrediënten voor worden gebruiken. 3D-printen biedt de unieke mogelijkheid om precieze hoeveelheden materiaal te gebruiken op zeer specifieke 3D-plaatsen. Zo kunnen levensmiddelen-producenten verbeterde of zelfs geheel nieuwe producten maken met nieuwe vormen, texturen, structuren en smaken. Op basis van onze kennis over 3D-food printing zijn er applicaties ontwikkeld die momenteel worden toegepast in supermarkten en buiten de deur. Bij supermarkten worden tests gedaan met het 3D-printen van taarten en snoep op maat, en er zijn diverse start-ups opgericht die 3D-voedselprinters verkopen of 3D-geprinte pasta, snoep en chocolade aanbieden.