Slim Landgebruik

(BO-53-002) - Het vastleggen van koolstof in de bodem is een manier om de CO2 emissies te compenseren. Slim landgebruik onderbouwt dit met data en stimuleert toepassing in de praktijk van doeltreffende maatregelen. De verschillende projecten onder dit thema dragen bij door de uitgangssituatie voor de C-voorraad in de Nederlandse bodem vast te leggen en door een monitoringsstrategie te ontwikkelen gericht op de nationale emissieregistratie zodat maatregelen van boeren ook daadwerkelijk meetellen voor emissiereductie.

Daarnaast worden verschillende maatregelen die invloed hebben op de C-voorraad in de bodem getest in samenwerking met ondernemers en netwerken in akkerbouw en melkveehouderij. Deze gegevens worden verwerkt in een (praktijk)model waarmee de bijdrage aan de klimaatdoelen berekend kan worden. Slim Landgebruik verkent de mogelijkheden voor borging en stimulering van effecten van maatregelen en van credits (verwaarding) voor behoud en vastlegging van koolstof in landbouwbodems.

Binnen het thema wordt ook de nodige aandacht besteed aan communicatie met de doelgroepen, opleiding van hbo en mbo studenten, adviseurs en ondernemers, en kijkt naar mogelijke incentives die het interessant kunnen maken voor ondernemers om de C-opslag in de bodem te vergroten.

Projecten: