Project

Rassenlijst CGO Bomen

Het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) aan bosbomen heeft tot doel het leveren van goede informatie betreffende de gebruikswaarde van bomen in bos, stad en landschap aan beheerders, gebruikers en producenten van bosbouwkundig teeltmateriaal.

Dit gebeurt in de praktijk door onderzoekresultaten m.b.t. gebruikswaarde van bomen beschikbaar te maken voor de praktijk. Veel van het bosbouwkundige teeltmateriaal mag op grond van EU regelgeving uitsluitend geteeld en verhandeld worden indien het is geplaatst in één der categorieën van de Rassenlijst voor bomen. Deze lijst wordt up-to-date gehouden. Informatie over de cultuur en gebruikswaarde van bomen t.b.v. de Nederlandse bos- en landschapsbouw m.b.t. gezondheid, aangepastheid aan klimaat, groei, vorm en genetische diversiteit wordt verzameld in toetsproeven.

Het CGO betreft langdurig onderzoek zonder een concrete start en eind. Wel wordt op een zeker moment, afhankelijk van de behoefte hieraan gestart met bepaalde nieuwe boomsoorten of er worden proefvelden beëindigd, maar de Rassenlijst voor Bomen op zich wordt voortdurend up-to-date gehouden en elke vijf jaar verschijnt er een nieuw bijgewerkte uitgave aan de hand van de resultaten verkregen uit de toetsproeven. Deze toetsproeven zijn en worden in de loop der jaren aangelegd op terreinen van overheden (Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeenten) en particulieren.