Publicaties WOT Natuur & Milieu

Publicaties WOT Natuur & Milieu

De WOT-NM beschikt voor interne en externe communicatie over diverse communicatiemedia.

Huidige reeksen WOT-publicaties

  • WOT-rapporten. Een reeks waarin onderzoeksresultaten zijn opgenomen die onder andere als bouwstenen dienen voor een van de WOT-producten. WOT-rapporten voldoen aan hoge eisen van wetenschappelijke verantwoording. Ze ondergaan een collegiale review.
  • WOT-specials. Een reeks waarin resultaten van afgerond onderzoek zijn opgenomen op een voor de doelgroep zo toegankelijk mogelijke wijze. Deze reeks bevat verschillende typen publicaties, waaronder brochures, storymaps en longreads. De maatschappelijke discussie waarbinnen en waarom het onderzoek is uitgevoerd, komt in een WOT-special nadrukkelijk aan de orde, evenals de beleidsrelevantie en mogelijk de wetenschappelijke relevantie van de resultaten. WOt-specials ondergaan een collegiale review.
  • WOT-technical reports. Een reeks die vooral is bedoeld als referentiemateriaal voor collega-onderzoekers die onderzoek uitvoeren in opdracht van de WOT-NM. De reeks omvat zowel inhoudelijke documenten als beheersdocumenten. De review wordt in het algemeen uitgevoerd door een begeleidingscommissie. In geval van documentatie van een model, bestand of graadmeter in het kader van de kwaliteitsborging (Status A) wordt de review uitgevoerd door een auditteam.
  • 'WOt's new'. Een digitale nieuwsbrief die ongeveer zes keer per jaar verschijnt. De nieuwsbrief bevat informatie over alle wettelijke onderzoekstaken natuur en milieu.

U kunt zich hier aanmelden voor WOt's new, de nieuwsbrief van de WOT-NM.

Oude reeksen

  • WOT-papers. Een reeks waarin resultaten van afgerond onderzoek zijn opgenomen op een voor de doelgroep zo toegankelijk mogelijke wijze. De reeks WOT-papers is in 2020 opgegaan in de nieuwe reeks WOT-specials.
  • WOT-studies. Een reeks waarin wetenschappelijke publicaties zijn opgenomen met onderzoeksresultaten die als bouwstenen dienen voor een van de producten van de WOT Natuur & Milieu. Studies voldoen aan hoge eisen van wetenschappelijke verantwoording en leesbaarheid. Ze ondergaan een wetenschappelijke en journalistieke review. De reeks WOT-studies is in 2010 stopgezet.
  • WOT-werkdocumenten. Een reeks met een laagdrempelig karakter voor (tussen)resultaten van WOT-onderzoek. Publicaties in deze reeks kunnen onderling verschillen in kwaliteit. Ze ondergaan een interne review. De reeks WOT-werkdocumenten is eind 2013 stopgezet.