WURld dialogue

WURld Dialogue: Unieke dialoog over voedsel

Over drie decennia leeft 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Hoe krijgen al die mensen toegang tot gezond voedsel in deze megasteden? Dat is de vraag die centraal staat bij de WURld Dialogue. Tijdens de World Wide Alumni Day kan iedereen wereldwijd meepraten over deze enorme uitdaging. Of live bij één van de vijf evenementen in de wereld, of via social media. Want deze wereldwijde online dialoog is via livestream voor iedereen te volgen. Een unieke kans om contact te leggen met het Wageningse netwerk, kennis te delen over dit onderwerp en met innovatieve ideeën bij te dragen aan oplossingen voor deze wereldwijde uitdaging.

Bekijk de opname van de WURld Dialogue

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

WURld Dialogue: een wereldwijde brainstorm

Met deze wereldwijde online dialoog werd op 23 juni 2018 een begin gemaakt om de Wageningse gemeenschap samen te brengen om aan deze uitdaging te werken, nu en in de toekomst. Tijdens de WURld Dialogue kregen de deelnemers meer inzicht in de complexiteit van de wereldwijde uitdaging om metropolen te voeden. Er werden vlogs, beelden en vragen van situaties in de diverse regio’s besproken. Onderwerpen als productie, bevolkingsafname op het platteland, logistiek en afvalstromen kwamen aan bod. Samen onderzochten we hoe oplossingen van het ene continent een ander continent kunnen helpen. Samen met de panelvoorzitters en de deelnemers hebben we omstandigheden en sleutelfactoren gedefiniëerd die bij kunnen dragen aan de ideale voedselketen. Een mooi begin van een gezond voedingspatroon in metropolen.

Praat verder over het onderwerp op het Wageningse alumni platform WURconnect, waar meer dan 7000 oud WUR studenten lid van zijn. Of kom naar de Sustainable Development Goals Conference op 30 en 31 augustus in Wageningen met het thema 'Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact' waar de uitkomsten van deze wereldwijde online dialoog worden besproken.

Contact tussen vijf continenten

WUR faciliteerde de wereldwijde online dialoog als onderdeel van het 100-jarig jubileum programma van de universiteit en heeft voor de benodigde techniek een professioneel televisieproductiebedrijf (IDTV) ingeschakeld. De fysieke dialoog vond plaats op 23 juni 2018 (14:00-15:30 CEST) waarbij Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het contact legde met panels in vijf continenten: Wageningen in Nederland (Europa), Addis Ababa in Ethiopië (Afrika), Washington D.C. in de USA (Noord-Amerika), Cali in Colombia (Latijns Amerika) en Nanjing in China (Azië). Onder leiding van Simon Pampena, een energieke Australische moderator - vanuit Wageningen, voerden de vijf panelvoorzitters van de continenten de discussie met input vanuit het publiek en vele panelleden. Via social media konden alle deelnemers van de dialoog elders in de wereld meedoen en hun bijdrage leveren. De expertise van de Wageningse alumni en relaties levert op die manier een bijdrage aan oplossingen voor dit grootse vraagstuk, for the quality of life.

WURld dialogue.png

De gespreksleider en de vijf panelvoorzitters

Gespreksleider: Simon Pampena

Simon Pampena_300DPI RGB_preview.jpeg

De Australische wiskundige, schrijver en performer Simon Pampena zal de talkshow leiden. Zoals hij wiskunde met humor brengt, zal hij ook bij deze online dialoog zorgen dat het geen droge kost wordt.

Panelvoorzitter Noord-Amerika: Martien van Nieuwkoop

Martien van Nieuwkoop.jpg

Martien van Nieuwkoop (NLD) is directeur Landbouw bij de Wereldbank in Washington (VS). Nieuwkoop studeerde in 1988 in Wageningen af als ontwikkelingseconoom. Na twee jaar bij het CIMMYT begon hij in 1993 als landbouweconoom bij de Wereldbank. Hij werkte in Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-Azië, en heeft overzicht over de wereldwijde dialogen in de landbouwsector. Hij maakt zich ook sterk voor de positie van de boeren zelf. In een recente blog over het belang van klimaatslimme landbouw benadrukte Van Nieuwkoop bijvoorbeeld dat overheden met hun beleid en voorlichtingsactiviteiten alle betrokkenen moeten zien te bereiken, en vooral de boeren die de frontlinie van het voedselsysteem vormen.

Panelvoorzitter Azië: Chun-Ming Liu

Chun-Ming Liu.jpg

Chun-Ming Liu (CHN) is de Director-General van het Institut of Crop Sciences bij de Chinese Academy of Agriculural Sciences. Hij is een expert op het gebied van plantenveredeling en werkte bij de Plant Sciences Group van Wageningen University & Research als een senior onderzoeker van 1999 tot 2005.

Panelvoorzitter Europa: Arthur Mol

Arthur Mol.jpg

Arthur Mol (NLD) is 2015 rector magnificus van Wageningen University & Research en alumnus. Hij studeerde in Wageningen Milieuhygiëne (1985) en promoveerde als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn aanstelling als rector was hij vijftien jaar hoogleraar Milieubeleid in Wageningen, en daarnaast gasthoogleraar in China en Maleisië. Onder zijn belangrijkste onderzoeksthema’s waren globalisering, duurzame productie en consumptie en stedelijk milieubeleid. Hij hield zich onder meer bezig met hoe en in welke vorm informatie beleid kan beïnvloeden, en hoe betrokken bestuurders en actoren die informatie kunnen gebruiken om te sturen.

Panelvoorzitter Afrika: Laurent G. Sédogo

Laurent Sedogo.jpg

Laurent G. Sédogo (BFA) is oud-minister van Burkina Faso, WUR alumnus en heeft zich in vele posities bezig gehouden met  participatie en rurale ontwikkeling. In Wageningen haalde hij een master Geo-Information Science (1995) en een PhD (2002), waarin hij en lokale participatie en regionale planning voor resourcemanagement combineerde met GIS. Als minister heeft hij zich bezig gehouden met boerencoöperaties en landbouwontwikkeling (1988-1990), milieu (2004-2008) en landbouw, water en visserij (2008-2013). Daarna leidde hij drie jaar het West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use (WASCAL). Tegenwoordig is Sédogo directeur van de Dreyer Stiftung in Burkina Faso, die in de regio Dano mensen helpt om uit de armoede te komen.

Panelvoorzitter Zuid-Amerika: Ruben G. Echeverría

Ruben Echeverria.jpg

Ruben G. Echeverría (URY) heeft geen Wageningse wortels, maar is wel zeer vertrouwd met het Wageningse domein. Echeverría is algemeen directeur van het International Center for Tropical Agriculture (CIAT) in Colombia, dat zich wereldwijd bezig houdt met het verbeteren van de voedselzekerheid, markten en veerkracht van natuurlijke systemen. De afgestudeerd agronoom heeft zich eerder in zijn carrière bezig gehouden met landhervorming, verbetering van onderzoek en beleid voor de landbouw in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, en het opzetten van projecten en fondsen voor ontwikkeling van de landbouw en rurale gebieden (bij de Inter-American Development Bank). Van 2004-2009 gaf hij leiding aan de wetenschappelijke raad van de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR).

Wat kunnen we van jou leren?

Wat zie jij als sleutelfactoren om megasteden te kunnen blijven voeden? Hierbij enkele vragen die stof tot nadenken geven en in de werelddialoog aan bod kunnen komen:

  • Wat zijn de belangrijkste problemen in de leveringsketen in megasteden?
  • Hoe komt er niet alleen voldoende maar ook voor gezond voedsel in megasteden?
  • Hoe groot is het probleem van voedselverspilling?
  • Hoe het probleem van afval van onder meer verpakkingen aan te pakken?
  • Welke publieke sentimenten zijn belangrijk om rekening mee te houden?
  • Wat is in jouw werelddeel de belangrijkste innovatie voor de toekomst op voedselgebied?
  • Wat beangstigt je, wat stemt je optimistisch?
  • Welke drastische maatregel zou tot een oplossing kunnen leiden?

Neem deel aan de dialoog via social media, door gebruik van #WURlddialogue op Twitter, LinkedIn of Instagram.