Project

Anders buitenspelen - Een onderzoek naar het spelen en bewegen in de buitenruimte door kinderen en jongeren

De Branchevereniging Spelen & Bewegen wil spelen en bewegen in de buitenruimte door kinderen en jongeren stimuleren door het ontwikkelen van buiten speel- en beweegplekken en mogelijk ook beweegroutes. De Wetenschapswinkel van Wageningen University&Research deed onderzoek.

20190115_121315.jpg

Een speelroute verbindt speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen met elkaar door middel van zichtbare en kindvriendelijke herkenningspunten gecombineerd met speelelementen en oversteekpunten.

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om speelomgevingen en -routes aan te laten sluiten bij de speelbehoefte van kinderen. Met de ‘observatietool speel- en beweegroutes’ worden eigenschappen van routes in kaart worden gebracht.

Speelroutes

Ouders van met name jonge kinderen waren tevreden over speelroutes en bijbehorende speelelementen, echter kinderen gingen niet specifiek door de speelroute meer buitenspelen. De onderzochte routes scoorden goed op de aspecten kleurrijk, kindvriendelijk, vrolijk, veilig, en verrassend terwijl vrij spel en uitdaging soms wat beperkt leken te zijn.

20181107_142130.jpg

Op plaatsten waar weinig ruimte is kunnen speelroutes extra speelplek creëren. Er is over het algemeen bij ouders behoefte aan ruimte voor spelen. Ouders waarderen initiatieven waar ruimte wordt gecreëerd voor kinderen, zo ook de speelroutes.

Speelroutes kunnen bijdragen aan ervaren veiligheid maar op zichzelf staand lossen ze verkeersveiligheidsproblemen niet op. De zorgen van ouders overstijgen wat speelroutes kunnen oplossen zoals auto’s die te hard rijden of niet stoppen bij zebrapaden. Geïntegreerd in een veilige omgeving heeft een route een grotere bijdrage aan verkeersveiligheid.

Onderhouden van speelroutes

Tenslotte moeten routes worden onderhouden en up-to-date blijven. Hieronder vallen reparaties, schoonhouden en vernieuwen maar ook het blijvend ondersteunen van bekendheid bij de steeds veranderende doelgroep.

20181107_133913.jpg.png