Project

Ecologische meerwaarde van golfbanen

Wat is de ecologische meerwaarde van golfbanen, zowel binnen als aansluitend aan het Natuurnetwerk Nederland en kunnen ze wellicht fungeren als ‘Stepping Stones’?, dat zijn de vragen die de Golfvereniging De Batouwe in Zoelen en de Golfclub Heelsum stelde aan de Wetenschapswinkel.

In Nederland zijn op dit moment circa 200 golfbanen met een gemiddeld oppervlak van 75 hectare. Hiervan is minstens 50% blijvend groen gebied en is al of niet al ontwikkeld als natuurgebied. Ongeveer de helft van de golfbanen valt geheel of gedeeltelijk binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Onderzoek

Om antwoord te geven op de vragen heeft een groep van Wageningse studenten in het kader van Academisch Consultancy Training van maart tot mei 2018 onderzoek gedaan met als doel om de ecologische waarde van golfbanen te bepalen en de mogelijkheden om deze te verhogen met betrekking tot het beoogde natuurtype. Hiervoor zijn de huidige ecologische waarde van drie golfbanen op verschillende bodemtypen (zand, klei en veen) vastgesteld.

Vervolgens zijn de studenten nagegaan in hoeverre de huidige ecologische waarde overeenkomt met het beoogde Natura 2000-natuurtype van het omliggende gebied. Ook hebben ze in kaart gebracht welke maatregelen zijn genomen om de ecologische waarde te vergroten en welke maatregelen nog genomen kunnen worden. De invloed van de ligging aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op het ecologisch beheer op de golfbanen is eveneens bepaald.

Tot slot hebben ze aanbevelingen gedaan hoe het verbeteren van de ecologische waarde een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en het verbeteren van het imago voor golfbanen. Het onderzoek is vastgelegd in een studentenrapport en een populair geschreven flyer. De flyer bevat een stappenplan hoe het beheer van een golfbaan afgestemd kan worden op de omliggende natuur.

Golfbanen in Nederland

Circa 120 golfbanen zijn gecertificeerd via de Golf Environment Organization (GEO). Deze internationale certificering houdt in dat golfbanen bewust omgaan met natuur en milieu waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. De banen in Zoelen en Heelsum hebben een GEO-certificering.

De golfverenigingen willen daarnaast bijdragen aan een beter imago van de golfsport, door te laten zien wat er bij diverse golfclubs aan maatregelen worden getroffen om de natuur te verbeteren en het milieu te ontzien (nationaal niveau). Ook is de wens of golfbanen in een maatschappelijke functie kunnen voorzien door deze open te stellen voor andere personen dan alleen beoefenaars van de golfsport.