Nieuws

Effecten van corona-maatregelen op onderzoek door WUR

Gepubliceerd op
16 maart 2020

De Nederlandse overheid heeft op 15 maart jl. als gevolg van de verspreiding van COVID-19 verdergaande maatregelen getroffen met ingrijpende effecten. De kans is groot dat deze maatregelen de komende tijd nog verder worden aangescherpt. Wageningen University & Research volgt deze maatregelen nauwgezet om bij te dragen aan de indamming van het virus. De veiligheid van studenten, medewerkers en relaties heeft onze hoogste prioriteit.

De maatregelen hebben ook effect op de uitvoering van onderzoeksprojecten door Wageningen University & Research. Wageningen University & Research doet onder de huidige omstandigheden alles wat in haar macht ligt om toegezegde contractverplichtingen zoveel mogelijk volgens de afgesproken planning na te komen, mede gezien het maatschappelijke belang van ons onderzoek.

In toenemende mate zal Wageningen University & Research evenwel niet in staat zijn bepaalde werkzaamheden overeenkomstig de afgesproken planning uit te voeren. Dat kan te maken hebben met verminderde beschikbaarheid van medewerkers, onderzoeksfaciliteiten of middelen van derden die nodig zijn voor de uitvoering van een project. In die gevallen waar vertraging valt te verwachten, zullen wij contact zoeken met onze opdrachtgevers en projectpartners om te bespreken hoe deze vertraging kan worden opgevangen. Wij vragen uw begrip voor deze bijzondere situatie en zoeken graag met u naar een passende oplossing.

Voor urgente vragen over de gevolgen van de maatregelen op uw project kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Wageningen University & Research.

Voor WUR projectleiders en leidinggevende is meer informatie te vinden op het intranet.