Nieuws

Onderwijs gaat online door

Gepubliceerd op
16 maart 2020

Vanwege de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zijn alle onderwijsactiviteiten op de campus gestaakt. Voor zover mogelijk worden hoorcolleges en groepswerk online aangeboden.

We doen ons best om het onderwijs en de examens van periode 5 doorgang te laten vinden, maar er zijn natuurlijk onderdelen die komen te vervallen of moeten worden uitgesteld, zoals excursies en practica. Extra informatie kun je in deze brief lezen. Hou vooral Brightspace in de gaten voor mededelingen en actuele informatie over je studie.

Check de FAQ’s voor de meest gestelde vragen over het onderwijs de komende weken.

Bekijk hier de factsheet met info over de volgende onderwerpen:

  • inschrijving en uitschrijving
  • vragen rondom visa
  • vragen over terug naar huis reizen
  • verzekering
  • financiële regelingen rond studievertraging
  • vragen voor studentendecanen

Als je nog een vraag hebt over je opleiding, neem dan contact op met: ssc@wur.nl.

Met vragen over onderstaande onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseur:

  • persoonlijke situatie en angst
  • studieplanning

Andere corona-gerelateerde vragen kunnen worden gestuurd naar info.corona@wur.nl.

Download de factsheet (in het Engels):