Zachte knip

Nieuws

Zachte knip

Gepubliceerd op
18 mei 2020

Wageningen University biedt de mogelijkheid van een 'zachte knip' aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van de bachelor naar een Wageningse master.

Bachelorstudenten die tussen maart en augustus studievertraging hebben opgelopen als gevolg van Corona-maatregelen in het onderwijs en die daarom hun bachelor niet voor 1 september kunnen afronden, kunnen zich - onder bepaalde voorwaarden - toch inschrijven voor een masteropleiding. Ze krijgen dan een dubbele inschrijving: ze schrijven zich in voor een masteropleiding aan Wageningen University (en betalen daar collegegeld), en blijven daarnaast ingeschreven als bachelorstudent aan de instelling waar ze hun bacheloropleiding volgen.

De dubbele inschrijving geldt tot uiterlijk 1 september 2021; is het bachelordiploma dan nog niet behaald, dan kan de student geen masteronderwijs meer volgen. Studiepunten voor eventueel behaalde vakken in de masteropleiding blijven staan.

De volgende groepen studenten kunnen gebruik maken van deze regeling:

  • masterkandidaten in de laatste fase van hun bachelor aan Wageningen University;
  • masterkandidaten in de laatste fase bachelor van een Nederlandse hbo- of wo-instelling, of van een EER-instelling voor hoger onderwijs;
  • premasterstudenten die in het studiejaar 2019-2020 een premaster volg(d)en aan Wageningen University en die in september 2020 met hun masteropleiding willen starten.

De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • de studievertraging is opgelopen in de periode maart-augustus 2020;
  • de studievertraging is veroorzaakt door Corona-maatregelen;
  • de studievertraging bedraagt maximaal 30 ECTS;
  • de student stelt een studieplan op hoe hij/zij beide opleidingen succesvol kan combineren;
  • de studieadviseur van de masteropleiding geeft goedkeuring aan het plan;
  • kandidaten die niet direct toelaatbaar zijn tot de master (bij een niet-aansluitende bachelor) hebben een voorwaardelijke toelating van de toelatingscommissie nodig.

Masterkandidaten met een net niet-afgeronde bachelor van een non-EER instelling voor hoger onderwijs wordt geadviseerd contact op te nemen met de opleiding over het eerstvolgende instroommoment.

Studenten zonder bachelordiploma die in september 2020 met een premaster aan Wageningen University hadden willen beginnen, wordt
geadviseerd contact opnemen met de opleiding om te kijken wat er eventueel mogelijk is op individuele basis. Wellicht kunnen ze als bijvakstudent bepaalde Wageningse mastervakken in hun bachelorprogramma opnemen om zich zo inhoudelijk op hun masteropleiding voor te bereiden.

Informatie over internationale uitwisseling in 2020-2021 volgt binnenkort.