Nieuws

Bloembollensector aan de slag met ‘Vitale Teelt 2030’

Gepubliceerd op
30 april 2018

De bloembollensector is bezig om de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ handen en voeten te geven. Deze zomer wordt een nadere uitwerking verwacht. Dit moet leiden tot een breed gedragen programma, waarmee de sector oplossingen ontwikkelt voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Samen werken aan een duurzame en rendabele teelt van bollen en bloemen, is het uitgangspunt. De vier initiatiefnemers – de KAVB, Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek en GreenPort Noord-Holland Noord – werken momenteel samen aan de uitwerking van de ambitie die afgelopen september is neergezet. Op verschillende plaatsen in het land vinden rondetafelgesprekken plaats. Experts van binnen en buiten de sector gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen en de te varen koers richting 2030. 

Zeven thema’s

Ieder rondetafelgesprek heeft een ander thema, gelieerd aan de zeven onderdelen waaruit het programma Vitale Teelt bestaat. Het betreft: gezonde bodem, moderne veredelingstechnieken, snelle vermeerdering en bloei, schone start met nieuw uitgangsmateriaal, precisielandbouw, groene gewasbescherming en natuurinclusieve productie. Alle onderdelen worden in samenhang ingevuld en uitgevoerd. 

Medio augustus gereed

De nadere uitwerking van de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ – in de vorm van een brochure en website – is naar verwachting medio augustus gereed. 'We willen hiermee een stevige basis leggen, waaraan ondernemers van binnen en buiten de sector, overheden, maatschappelijke organisaties, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zich committeren,' aldus André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, namens de initiatiefnemers. 

Het doel is om gezamenlijk te komen tot een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar 2030. Bij lopende initiatieven wordt aansluiting gezocht en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe inzichten die kunnen worden toegevoegd.