Nieuws

‘Brand brengt ook verjonging in natuur’

Gepubliceerd op
31 juli 2018

Er zijn enorm veel natuurbranden op het moment, in het zuiden van Europa, in het noorden van Europa, en ook in Nederland, zoals afgelopen week op de Hoge Veluwe. Drie vragen aan bosbrand-deskundige Cathelijne Stoof, Bodemgeografie en Landschap.

Wat zijn de gevolgen van deze branden voor de natuur?


‘Als je de krantenkoppen mag geloven is brand altijd slecht en zou het de natuur verwoesten. Maar niets hoeft minder waar te zijn. Brand brengt vaak verjonging. Vaak zie je een paar dagen na brand alweer groen gras terugkomen, en het verjongt ook heidevelden. In het buitenland zijn er plantensoorten die zelfs vuur of rook nodig hebben om te ontkiemen. Brand is een natuurlijk proces dat nodig is om het bos periodiek op te ruimen. Als je brand altijd onderdrukt, zoals in de Verenigde Staten de afgelopen tientallen jaren wordt gedaan, dan wordt het bos zo overgroeid dat als er dan brand uitbreekt , deze enorm explosief is. Frequente kleine branden zijn daarmee een effectieve manier om het risico op grote branden in te perken.

Maar het kan ook zijn dat brand wel schade aanricht met name als het te vaak op dezelfde plek voorkomt, bijvoorbeeld als planten nog geen zaad hebben kunnen zetten en dan alweer verbrand worden, of als de brand heel intens is. En als veengebieden verbranden, zoals nu veel in het Verenigd Koninkrijk, dan groeit dat echt enorm traag weer terug. Op plekken waar de bodem heet wordt tijdens een brand en waar de begroeiing de bodem niet meer beschermt, kan brand voor erosie en ook overstromingen zorgen.’

Lees het hele verhaal op Resource.wur.nl, het magazine van Wageningen University & Research voor studenten, medewerkers en andere belangstellenden.