Nieuws

Brandganzen in Oostvaardersplassen hadden vogelgriep

Gepubliceerd op
24 januari 2022

De brandganzen (Branta leucopsis) die begin januari in de Oostvaardersplassen werden aangetroffen zijn doodgegaan door vogelgriep. In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) drie brandganzen onderzocht. Er is hoog pathogene H5N1 vogelgriep aangetoond.

Het is niet voor het eerst dat er grote groepen dode wilde vogels met vogelgriep zijn aangetroffen. Eind april 2021 werden er honderden dode wilde ganzen, met name brandganzen, aan de Friese en Groningse kust gevonden. Op 17 en 18 december 2021 zijn er enkele honderden dode Kanoeten (Calidris canutus) aangetroffen op Schiermonnikoog en in Oost-Groningen.

Kunnen mensen ziek worden van vogelgriep?

Sommige varianten van de vogelgriep zijn overdraagbaar op mensen (zoönose). De kans dat een mens besmet raakt met vogelgriep is klein, en als dat gebeurt dan zijn de symptomen meestal heel mild. Het is echter van belang om besmetting van mensen zoveel mogelijk te voorkomen omdat het virus zich zou kunnen aanpassen (door mutatie), waarna het zich ook zou kunnen gaan verspreiden tussen mensen. Het is daarom belangrijk om direct contact met zieke en dode wilde vogels en pluimvee te vermijden.

Wat moet je doen als je dode vogels aantreft?

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep. Mocht u dode vogels aantreffen dan kunt u dit bij verschillende instanties melden.

Wat te doen als je dode vogels aantreft

Dit nieuwsbericht is 24 januari voor het laatst bijgewerkt