Persbericht

De ideale locatie voor een nederzetting op Mars

Gepubliceerd op
27 februari 2018

Voor een succesvolle stichting van een kolonie op de planeet Mars is de landingsplek essentieel. Op die plaats zullen de eerste astronauten hun eigen groenten moeten verbouwen, in een kas, maar waarschijnlijker ondergronds. Echter, niet alle plekken op Mars zijn even geschikt. Onderzoeker Wieger Wamelink en studente Line Schug van Wageningen University & Research bepaalden daarom de ideale landingsplaatsen vanuit landbouwperspectief en stelden daarvan een 3D landkaart samen. Enkele gunstige locaties vallen samen met plaatsen waar al landingen zijn uitgevoerd of gepland.

Om de beste landingsplaats op Mars te bepalen plaatsten de onderzoekers gegevens van een serie vrij verkrijgbare Marskaarten, afkomstig van NASA, Arizona State University en JPL, in een digitaal informatiesysteem. “De overvloed aan beschikbare gegevens over Mars maakt dit inmiddels mogelijk,” verklaart Wieger Wamelink. De kaarten geven informatie over de minerale samenstelling van de bodem, die gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld het calciumgehalte en de aanwezigheid van zware metalen. Daarnaast gebruiken de samenstellers elementenkaarten voor bijvoorbeeld kalium, chloride, ijzer en silicium, en kaarten over het klimaat en temperatuur, terreinhoogte en straling.

Niet te veel zware metalen

“Hoge gehaltes aan zware metalen in de bodem en sterke straling maken een locatie ongeschikt voor vestiging,” legt Line Schug uit. “Terwijl we hoge temperaturen of calciumgehaltes en een relatief vlak terrein zien als positief.” De teelt moet binnen plaatsvinden omdat de buitenomstandigheden op Mars bar en boos zijn. “Er is bijna geen dampkring, het is er steenkoud, gemiddeld 50-60 graden onder nul, en de kosmische straling is intens”, vult zij aan. De terreinomstandigheden en temperatuur hebben desondanks invloed op de keuze voor een goede landingsplaats en dus voor de optimale plek voor plantengroei. “En ook voor de mensen is het prettiger”, zegt Wamelink. “Zelfs op de beste plekken zijn de omstandigheden zwaar en het is bepaald geen vakantie vieren als je op Mars woont.”

Gestapelde kaart in 3D

Het Mars-team stapelde alle kaarten op elkaar tot één 3D kaart en berekende daarmee de beste plekken. De uitkomsten geven aan dat de Mars Pathfinder en Viking 1 op gunstige plaatsen zijn geland voor een kolonie, MSL Curiosity en Viking 2 op minder geschikte plekken.

Tekst loopt door onder de video

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

‘Food for Mars and Moon’ onderzoek

Om mensen die in de toekomst (semi)permanent op Mars en de maan zullen wonen te voeden met verse groenten, wordt binnen het Wageningse project Food For Mars and Moon onderzocht of de Mars- en maanbodem hiervoor geschikt zijn. Daartoe maken de onderzoekers gebruik van door NASA geleverde Mars- en Maanbodemsimulanten die respectievelijk van een vulkaan van Hawaï en uit een woestijn bij Arizona komen. De experimenten zijn in 2013 begonnen en inmiddels kunnen meer dan tien verschillende groenten gekweekt worden op beide bodems, waaronder aardappels, rogge, bonen, erwten, wortels, rucola, tuinkers en lupine. Groente die tot nu toe niet wil groeien is spinazie. Na onderzoek op zware metalen, die in vrij grote hoeveelheden in de bodems zitten, bleek dat deze groenten de metalen nauwelijks opnemen en het dus veilig zijn. Dat maakte de weg vrij om de groenten ook te proeven. In 2016 werden daarom twee diners georganiseerd voor mensen die via een crowdfundingcampagne hadden bijgedragen aan het onderzoek. Recent bleek het ook mogelijk om wormen te kweken en tot vermeerdering te laten komen in de Marsbodemsimulant, een essentiële stap om een zelfvoorzienend gesloten agrarisch ecosysteem op Mars te bouwen.

Kaart van de ideale landingsplaats op mars vanuit een plantperspectief. Blauwe kleuren geven gunstige plekken aan met donker blauw als beste, rode kleuren ongunstige landingsplaatsen met donker rood als slechtste. De polen zijn niet opgenomen omdat daar te weinig informatie beschikbaar is en voor een groot deel uit ijskappen bestaan (CO2 is en waterijs). Er zijn een paar markante plekken op Mars aangegeven met sterretjes en de landingsplaatsen en toekomstige landingsplaatsen van Mars Landers. Het Hellas Basin is niet opgenomen omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn.
Kaart van de ideale landingsplaats op mars vanuit een plantperspectief. Blauwe kleuren geven gunstige plekken aan met donker blauw als beste, rode kleuren ongunstige landingsplaatsen met donker rood als slechtste. De polen zijn niet opgenomen omdat daar te weinig informatie beschikbaar is en voor een groot deel uit ijskappen bestaan (CO2 is en waterijs). Er zijn een paar markante plekken op Mars aangegeven met sterretjes en de landingsplaatsen en toekomstige landingsplaatsen van Mars Landers. Het Hellas Basin is niet opgenomen omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn.