Persbericht

Een beter wereldmilieu via globalisering

Gepubliceerd op
7 september 2017

Globalisering heeft veelal een negatieve klank met marktwerking en vrijhandel als aanjager van de economie en met grote invloed op beleid en cultuur. Maar met het mechanisme globalisering is ook het milieu gunstig te beïnvloeden, betoogt prof. Simon Bush, hoogleraar Milieubeleid, in zijn inaugurele rede op 7 september aan Wageningen University & Research.

De term globalisering wordt geassocieerd met ongeremd kapitalisme, onbeheersbare krachten van de wereldmarkt die het milieu wereldwijd meeslepen in een race to the bottom, met in het kielzog een vergrote sociale ongelijkheid. Of globalisering wordt, meer in het algemeen, gezien als modernisering ten dienste van effectieve productie en consumptie. Ook het ‘overlaten aan de markt’ via bijvoorbeeld een keurmerk van duurzame, gecertificeerde vis, koffie of palmolie, zou slechts het kapitaal accumuleren en niet noodzakelijkerwijs leiden tot een verduurzaamde werkwijze in bijvoorbeeld de vismethoden. “De negatieve impact van globalisering is in veel gevallen zeker aangetoond”, zegt prof. Bush. “Maar je kunt het niet rechtstreeks toeschrijven aan het neoliberaal globalisme. Dan trap je in dezelfde val die je probeert aan te pakken.”

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aanProf. Bush, leider van de leerstoelgroep Milieubeleid, doet onderzoek naar environmental governance: hoe werken individuen, bedrijven, NGO’s en overheden samen om op wereldschaal milieuproblemen te herkennen en op te lossen. En hoe kan dat proces worden verbeterd? Daartoe richten de onderzoekers zich op de verbindingen tussen verschillende landen in verschillende sectoren; zoals in de visserij op tonijn, een wereldwijd geliefde vis, die in de wereldzeeën zowel industrieel als door kleine vissers op honderden verschillende manieren wordt gevangen, getransporteerd, verwerkt en verhandeld naar vrijwel alle plekken wereldwijd. “Zoals wel vaker bij milieuproblemen start duurzaamheid van tonijn met sociaalwetenschappelijke vragen”, stelt prof. Bush. “Kunnen consumenten hun koop- en kookgedrag buigen richting duurzaamheid? Hoe kun je vissers stimuleren te investeren in een duurzame praktijk? Kunnen certificaten zoals MSC overheden bewegen te reguleren waar, wanneer en tonijn mag worden bevist?”

Globalisering van milieu

In zijn inaugurele rede Towards Environmental Globalisation stelt prof. Simon Bush zich de vraag of globalisatie niet is in te zetten voor een beter wereldmilieu. “Je ziet dat globalisering vooral gaat over de thema’s economie, cultuur en beleid. Milieu wordt in die stroom slechts zijdelings meegenomen. Ik pleit ervoor milieu als vierde pijler van globalisering toe te voegen,” zegt prof. Bush. “Met de globalisering van het milieu zien we hoe relaties wereldwijd verknoopt zijn: overheden NGO’s, bedrijven en consumenten die zich allen inzetten om de biologische hulpbronnen zoals visbestanden, te exploiteren en tegelijk veilig te stellen voor toekomstige generaties”.
Het onderzoek van prof. Bush is derhalve gericht op het ontwerpproces van afspraken, wet- en regelgeving van overheden, instellingen en marktsectoren.