Nieuws

Interpretatieverschil over biologisch kippenvoer

Published on
16 juli 2021

In de uitzending van televisieprogramma Zembla op 22 oktober 2020, die op 15 juli 2021 werd herhaald, stond een onderzoek uit 2007 centraal. Daarin was het gezondheidseffect van biologisch kippenvoer het onderwerp.

In de afrondende fase van dat onderzoek ontstond een verschil in interpretatie van de onderzoeksgegevens. Eén van de conclusies die werd getrokken was dat de biologisch gevoerde kippen een immunologisch streepje voor hadden op de kippen die gangbaar voedsel kregen. Nadere bestudering van de onderzoeksgegevens leidde tot het inzicht dat de sterkere immuunreactie van de biologisch gevoerde kippen ook anders verklaard kon worden, namelijk uit het feit dat het biologische voer bacterieel besmet was.

Het is in de wetenschap gebruikelijk om geen stellige conclusie te trekken als een uitkomst meerdere verklaringen toelaat.

Het is in de wetenschap gebruikelijk om geen stellige conclusie te trekken als een uitkomst meerdere verklaringen toelaat. Overigens is tot nu toe ook in andere Nederlandse en internationale studies niet overtuigend aangetoond dat biologische producten in een evenwichtig dieet een gezondheidsvoordeel hebben.

Na de eerste uitzending is er veel commotie ontstaan over het kippenexperiment. Het was reden voor het ministerie van LNV om WUR te vragen een zogeheten literatuurstudie te doen. Met als belangrijkste vraag: is er voldoende aanleiding om vervolgonderzoek te doen?

De uitkomst van die literatuurstudie is helder: ja, er zijn voldoende aanknopingspunten voor een vervolg op het kippenexperiment uit 2007.

'Uit de literatuur blijkt dat er voornamelijk een gebrek is aan goede studies met diermodellen en een aantal specifieke vraagstukken die meer een meta-analyse aanpak nodig hebben. Op basis hiervan wordt aanbevolen de oorspronkelijke aanbeveling uit het onderzoek Biologisch Gezonder uit te voeren en te starten met een proef met varkens die biologisch dan wel niet-biologisch gevoerd worden. Varkens worden gezien als een goed model voor de mens. (...) Afhankelijk van de resultaten kunnen dan eerdere conclusies worden getrokken over de gezondheid van biologische voeding en kan zo nodig een humane studie worden opgezet.'

Wageningen University & Research deed en doet onderzoek naar alle aspecten en vormen van landbouw – van biologische tot intensieve landbouw, van hoogtechnologische landbouw met drones en sensoren tot agro-ecologie, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw met het oog op het ontwikkelen van een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

Ook in ons onderwijs neemt de biologische landbouw een prominente plaats in. "Organic agriculture" is binnen de plantenwetenschappen een van de grootste masteropleidingen.