Nieuws

Keuzegids 2022: beste universiteit van Nederland staat in Wageningen

article_published_on_label
11 november 2021

Voor de 17e keer op rij is Wageningen University & Research (WUR) uitgeroepen tot de beste universiteit van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste uitgave van de Keuzegids. Dat de gids dit jaar de meetmethode veranderde, heeft geen gevolgen voor de nummer 1-positie van WUR.

In de Keuzegids staan studentenoordelen, studiesuccescijfers en een geactualiseerd overzicht van alle universitaire bachelors. Ook staat er informatie over de arbeidsmarkt in en vergelijkt de gids instellingen die dezelfde opleidingen aanbieden. Een belangrijk onderdeel van de Keuzegids is de Nationale Studenten Enquête; ongeveer 70% van het totale oordeel wordt bepaald door de antwoorden die studenten geven. Daarmee is de gids een waardevolle manier voor aanstaande studenten en hun ouders om inzicht te krijgen in de kwaliteit van opleidingen aan Nederlandse universiteiten.

Negen topopleidingen

Negen Wageningse opleidingen krijgen van de Keuzegids het predicaat topopleiding; dat geeft aan dat studenten extreem blij zijn met hun studiekeuze. Vooral bij Plantenwetenschappen is de waardering van de studenten hoog. Dagblad De Gelderlander maakte eerder al een mooi achtergrondverhaal over het succes van deze opleiding. Ook Soil, Water and Atmosphere en Bos- en Natuurbeheer krijgen veel lof.

Alle 19 opleidingen van Wageningen University & Research

Meetmethode

De Keuzegids is dit jaar op een andere manier te werk gegaan dan in voorgaande jaren. Door de nieuwe opzet van de Nationale Studenten Enquête zijn de beoordelingsthema’s anders dan in voorgaande jaren, waardoor er sprake is van een nulmeting. De nieuwe rankings van de best scorende universiteiten zijn daardoor niet een-op-een vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Daarom laat de Keuzegids de verschuivingen ten opzichte van vorig jaar buiten beschouwing en bespreekt het alleen hoe de universiteiten dit jaar hebben gescoord.

Gegevens Keuzegids

De gegevens die de Keuzegids gebruikt komen van De Vereniging van Universiteiten, rapportages van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en accreditatiegegevens van de NVAO. Resultaten van de Nationale Studenten Enquête en de Studiekeuzedatabase zijn ook meegenomen. De bewerking en analyse van gegevens is gemaakt door de Keuzegids zelf.