Nieuws

Kwartaalbericht agrarische grondmarkt; gemiddelde prijs gestegen met 11%

Gepubliceerd op
6 november 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2017 met 11% gestegen: van 57.800 euro per ha in het tweede kwartaal tot 64.000 euro (figuur 1). Deze sterke toename komt geheel voor rekening van bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders.

In het derde kwartaal is in de IJsselmeerpolders bouwland overgedragen voor gemiddeld ruimschoots boven de 100.000 euro per ha. Het ging hierbij om een relatief groot areaal. In combinatie met de gebruikelijk lage totale landelijke grondmobiliteit in het derde kwartaal, heeft dit zeer sterk doorgewerkt in de gemiddelde landelijke bouwlandprijs. Die is uitgekomen op 82.200 euro per ha (figuur 1), tegen 62.000 euro in het tweede kwartaal (+33%). Buiten de IJsselmeerpolders is de gemiddelde bouwlandprijs gelijk gebleven.

De prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2017 uitgekomen op 55.700 euro per ha (figuur 1), en ligt daarmee een paar procent boven het gemiddeld niveau van de drie voorgaande kwartalen.

Figuur 1: Prijs (euro/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- én maïsland samen) 2014Q4 - 2017Q3 (per kwartaal)

kwartaalbericht agrarische grondmarkt

Bron: Kadaster/RVO/Wageningen Economic Research